Her varsler Teslaen om ulykken – før den skjer!

Oppsiktsvekkende video av trafikkulykke på motorveien.