Har Hjalmar fått seg ny make?

Det diskuteres heftig om det er Hjalmar og Hjørdis som har kommet tilbake, eller om Hjalmar har skaffet seg ny partner.