Her tester hegreungen vingene

De er ikke store nok til å fly ennå, men tørrtrening i reiret er de i god gang med.