Tar en Fleksnes: Bilisten NEKTER å rygge

Og det ikke for en rutebuss en gang...