Hun har glemt håndbrekket

Sjåføren går sin vei, og aner fred og ingen fare.