Stadig mer dårlig oppførsel om bord i fly

Antall rapporterte tilfeller «air rage» øker.