Statsbudsjett forklart på to minutter

Explainer om statsbudsjettet og veien frem til det.