Sjelden kampvideo frigitt

Slik er livet i frontlinjen for franske soldater i Afghanistan.