- Et svar på våre bønner

Obama fikk tilslutt «ja» til helsereformen.