Her hilses polsk brannvesen velkommen til Sverige

Polsk brannvesen kommer desperate svenske kollegaer til unnsetning.