Sjelden superblomstring i ørkenen

Dette skjer kanskje en gang i tiåret.