- Ikke flere barn!

Finanskrisen gjør at stadig flere menn i USA steriliserer seg.