Sjeldent syn: Her slår kannibal-krokodillen til

Dette er ikke ofte man får se.