Opererer under gatelyktene

i Kairo sentrum gjør frivillige leger det de kan for å hjelpe skadde demonstranter.