- Dette var det ingen grunn til

Siv Jensen om statsbudsjettet.