Derfor kalles den «skrekkbrua»

Denne broa har med rette et dårlig rykte. Torsdag skjedde det igjen.