Norske F-16-piloter er klare

Om orderen kommer er norske F-16-piloter klare til å dra ut i utenlandsoperasjoner.