Nordsjøen: Redningsskipet trosser 21 meter høye bølger

Denne jobben er ikke for de sjøsyke.