Wyclef vil bli president

Stiller som presidentkandidat i Haiti.