Hjullasterne barket sammen midt på gaten

Bitter rivalisering blant anleggsfirmaene i Kina.