- Bankene må bli mer solide

Under World Economic Forum uttaler DNB-direktøren at myndighetene må stille strengere krav til bankene.