- Norge er i gode hender!

Grete Faremo er tilbake som statsråd, denne gang som forsvarsminister.