Hopper 1000 meter rett ned

Her hopper Julio Munoz utfor en klippe med motorsykkel.