Henter ut sjømålsmissilene fra KNM Helge Ingstad

Minedykkere fra Sjøforsvarets Minedykkerkommando henter ut sjømålsmissilene, NSM, fra KNM Helge Ingstad.