Hjernen hans spises opp innenfra

Zachary (12) kjemper for livet mot infeksjonen nesten ingen har overlevd.