Fjellvei fra vikingtiden avdekker utrolige funn

VIDEO: Isen som smelter i fjellpasset høyt oppe i Gudbrandsdalen gir oss nytt innblikk i nordmenns liv frem til Svartedauden kom.

Den smeltende isen i Breheimen nasjonalpark har avslørt en bortglemt fjellrute som har vekket internasjonal interesse. Selv har arkeologene i bakhodet at det er mulighet for at isen kan skjule mennesker.

Over Lomseggen mellom Skjåk og Lom i Gudbrandsdalen ligger det en isbre som har smeltet så mye de siste årene at den har avdekket noe som inntil nyere tid har vært dypt begravet i glemselen. Frem fra isen er det blitt avdekket en vandringsrute som har strukket seg tusen meter over et fjellpass der ferden har gått over isen, 2000 meter over havet.

– I 2011 begynte vi å gjøre de første skikkelige undersøkelsene i området og fant at det smeltet frem veldig mange ulike gjenstander som klær, sko, døde hester og forskjellig utstyr, forteller brearkeolog Espen Finstad til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter under)

Espen Finstad og følget ankom stedet i fjor høst, var overflaten på isen i passet strødd med gjenstander og hestemøkk. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice
Espen Finstad og følget ankom stedet i fjor høst, var overflaten på isen i passet strødd med gjenstander og hestemøkk. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice

Sammen med kollega Lars Pilø leder Finstad det brearkeologiske sikringsprogrammet Secrets Of the Ice. Programmet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Kulturhistorisk museum i Oslo for å sikre brearkeologiske funn.

– I starten var det uklart for oss hva dette var. Vi funderte lenge på om det kunne være en leirplass fordi det vi som regel finner, er spor etter reinjegere. Som for eksempel piler og utstyr som har vært brukt til fangst. Men her var det snakk om en helt annen type funn. Blant annet fant vi hestemøkk som så like fin ut på 2000 meter – «hva pokker hadde det der å gjøre» tenkte vi.

Rammet av Svartedauden

Fjellpasset er det eneste i sitt slag i Nord-Europa der det er gjort med forhistoriske funn som har smeltet frem fra isen. Finstad forteller at de begynte å finne gamle varder og forsto at her måtte det dreie seg om en gammel ferdselsvei som er gått over denne fjellryggen. Som en forhistorisk fjelltrasé har veien vært brukt av både lokale bønder som setervei og til fangst, og av langveisfarende.

– Vi har sikret funn siden 2011 og så har vi gradvis nøstet opp kunnskap rundt denne ferdselsruta som for eksempel hvor lenge og hvorfor det har vært ferdsel der, hvorfor det stoppet brått og hvorfor fjellruten etter hvert gikk i glemmeboka, sier Finstad til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter under)

Brearkeologene leter etter gjenstander som kan ha smeltet ut av isen. Foto: Johan Wildhagen / Palookaville

Funnene som til nå er blitt gjort, forteller oss at ferdselen har startet omkring 300-tallet og så toppet det seg under vikingtiden. Så inntraff et ganske markant brudd da Svartedauden kom kom i 1350.

– Vi vet det var mye aktivitet i fjellet på vikingtiden og litt ut i tidlig middelalderen. Det var stor ekspansjon hvor fangstprodukter fra fjellheimen inngikk i handel med folk langs kysten og i utlandet. Det reflektere en økonomisk høy oppgangstid og så skjer det noe rundt Svartedauden. Ting kollapser og ferdselen stopper omtrent opp, forteller brearkeologen før han fortsetter:

– Når så ting begynner å ta seg opp igjen utover 1500- og 1600-tallet, er det andre fjelloverganger og ruter som blir prioritert fremfor disse rutene. Klimaet blir kaldere, fjellpasset snør ned og breene blir store. Det topper seg midt på 1700-tallet med det vi kaller den lille istiden. De gamle rutene går så i glemmeboken.

Smeltet frem i flere omganger

Finstad forteller at de finner gjenstander både på isen og på bar mark rett ved isen, blant annet har man funnet gjenstander som er opptil 6000 år gamle på isen.

– Vi er godt kjent med at en del «klimafornektere» slenger seg på diskusjoner om at funnene fra isen viser at det ikke er menneskeskapte klimaendringer i dag – for å si det litt enkelt. Det er selvfølgelig feil. At klimaet opp igjennom historien har endret seg av naturlige årsaker vet en jo. Det har vært varmeperioder med små breer og fonner og det har vært kuldeperioder med store breer og fonner.

De fleste av funnene ble nok i sin tid mistet på isen, forklarer han videre mens han henviser til en artikkel de har publisert på Secrets of the Ice som omhandler brearkeologi og global oppvarming.

– Flere av disse gjenstandene har smeltet frem i tidligere naturlige varmeperidoer og da havnet på bakken, for så å bli overdekket av is og snø igjen på et senere tidspunkt. Slik kan det vært i flere omganger. Så flere av funnene vi nå gjør, kan ha vært overlagret av is og blottlagt igjen i flere omganger. Mens noen av funnene aldri har smeltet frem tidligere. Det er de vi finner på isen nå.

Mulighet for menneskefunn

Det man til nå har funnet, er primært ting som er enten kastet eller mistet underveis. Mye er blitt kastet fordi vedkommende eier ikke lenger hadde bruk for det, men det er også blitt avdekket gjenstander som åpenbart er gått tapt under overfarten en gang for lenge siden.

– Dette har vært en ferdselsvei gjennom nesten tusen år og da blir ting borte i snøen underveis. Vi har blant annet funnet en hel kjortel som er Norges eldste klesplagg fra omkring 300-tallet og denne kunne du fint tatt på deg og brukt i dag.

– Var vikingene like ivrig på å kaste ting langs veien slik vi er i dag?

– De brukte nok det de trengte, men ting går jo i stykker og da har de nok ikke villet ta med seg mer enn nødvendig. Men de var nok sikkert mye bedre på gjenbruk enn vi er i dag.

(Saken fortsetter under)

Det er gjort funn av døde hester, og muligens kan isen også skjule levninger etter mennesker. På bildet ser vi arkeolog Elling Utvik Wammer. Foto: Espen Finstand / The Secrets of the Ice
Det er gjort funn av døde hester, og muligens kan isen også skjule levninger etter mennesker. På bildet ser vi arkeolog Elling Utvik Wammer. Foto: Espen Finstand / The Secrets of the Ice

Det meste av isen som lå i fjellpasset, smeltet bort i 2019 og avslørte dermed de endelige restene av fjellpasset. Samtidig avslørte den de første gjenstandene fra en annen passering som ligger omtrent ti kilometer lenger vest, hvilket betyr at det kan komme flere funn i tiden fremover. Det er til nå blitt funnet flere døde pakkhester, og det er ikke utenkelig at man også kan komme til å avdekke menneskelevninger.

– Muligheten er selvfølgelig tilstede og vi har det i bakhodet hele tiden. Faglig hadde det vært utrolig spennende om vi gjorde et slikt funn, forteller Finstad.

Internasjonal oppmerksomhet

Funnet av det glemte vikingpasset i fjellheimen har vekket interesse internasjonalt. Blant de som har skrevet om saken, er CNN, The Guardian og National Geographic. Espen Finstad er ikke overrasket over oppmerksomheten de har fått som følge av fjellpasset.

– Det er en kombinasjon av at vikinger er spennende og at det er gjort fantastiske funn. I tillegg er det jo noe eventyrlig over unike gjenstander som blir avdekket på denne måten.

(Saken fortsetter under)

Restene av et tilfluktssted bygget av stein i området. Den er ikke datert enda. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice
Restene av et tilfluktssted bygget av stein i området. Den er ikke datert enda. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice

Dersom du kunne tenke deg å se disse skattene fra svunne tider med egne øyne, så kan du legge sommerens norgesferie innom Norsk fjellsenter i Lom som ligger ikke langt unna funnstedet. Der er noen av de flotteste funnene stilt ut, blant annet kjortler, ski og hesteutstyr.

– Hva tenker du om at dette er gjenstander som vi avdekker fordi isen smelter ned?

– For oss som har jobbet med dette i ti-femten års tid, er det naturligvis faglig svært spennende arbeid. Det handler om utrolig flotte ting som vi får sikret for ettertiden. Samtidig synes vi det er trist å se de store endringene som finner sted i fjellet. Det blir mindre is for hvert år som går - det blir som et annet fjell uten is og snø. Sånn sett er det med blandede følelser vi befinner oss i fjellet og ser at det har smeltet enda mer.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært