Legendariske Drakenberg var profesjonell olding – og en bløffmaker

Det første man ser når man er utenfor Fiskergade 82, er det flotte veggmaleriet. Men den tilsynelatende ordinære gata har mer å by på for et vaktsomt øye. Foto: Roger Grosvold
Det første man ser når man er utenfor Fiskergade 82, er det flotte veggmaleriet. Men den tilsynelatende ordinære gata har mer å by på for et vaktsomt øye. Foto: Roger Grosvold

Den gamle sjøulken Christian Jacobsen Drakenberg levde godt på myten om sin høye alder og er beskrevet som en profesjonell olding. I Århus trakk han sitt siste sukk, men hva skjedde med liket?

ÅRHUS, DANMARK (ABC Nyheter): Et lite stykke unna de pulserende hovedgatene i Århus med sine restauranter, butikker og glitrende belysning, ligger Fiskergade. Det er en stille og rolig gate som ved første øyekast virker høyst ordinær og uanselig.

Til tross for forfriskende innslag av farger, fortoner de gamle murbygningene seg som arkitekturmessig kjedelige der de drukner litt mellom den moderne bebyggelsen som omgir dem på alle kanter. Det eneste som umiddelbart kan fange interessen fra en kameralinse, er et enormt veggmaleri av en kvinne som ser ut til å kysse en måke.

Men tar du en nærmere kikk på den slitte, gråfargede murveggen til nummer 82, vil du se at det er plassert inn en plakett som kort forteller en høyst spesiell historie:

«I dette hus døde verdens eldste sjømann, Danmarks eldste mariner, Århus’ eldste borger. Christian Jacobsen Drakenberg, født 18.11.1626, død 9.10.1772, han ble 146 år gammel.»

(ABC Nyheter ble invitert på pressetur til Århus av Visit Denmark. Dette er en fri og uavhengig skildring fra turen.)

(Saken fortsetter under)

Det er satt opp en minnetavle på Fiskergade 82 i Århus, hvor Christian Jacobsen Drakenberg levde den siste tida og døde. Foto: Roger Grosvold
Det er satt opp en minnetavle på Fiskergade 82 i Århus, hvor Christian Jacobsen Drakenberg levde den siste tida og døde. Foto: Roger Grosvold

Kjempet i tre kriger

Ifølge sine egne selvbiografiske nedtegnelser, ble Christian Jacobsen Drakenberg født på gården Blomsholm i Skee sogn i Båhuslen (eller i Stavanger Amt) 18. november 1626. I sin samtid ble han omtalt som nordmann, selv om han formelt sett var svensk og snakket dansk. Dog hendte det han brøt over på norsk.

Da han var 12-13 år gammel, dro han ut på de sju hav og reiste i årene som fulgte til Brasil, Virginia, Malta og Spania. Drakenbergs liv skulle bli både eventyrfylt og dramatisk.

(Saken fortsetter under)

Maleri fra 1758, malt av M. C. Thrane. På bildet skal Drakenberg angivelig være 132 år gammel.
Maleri fra 1758, malt av M. C. Thrane. På bildet skal Drakenberg angivelig være 132 år gammel.

Han tjenestegjorde i den danske flåten i periodene 1657 til 1660 og 1675 til 1679 da Danmark gikk til krig mot Sverige. Under en reise til Spania i 1694 falt han i piratenes vold og tilbrakte de neste femten årene som slave.

Til slutt klarte han å rømme sammen med fem andre slaver fra Aleppo i Syria til Malta i en jolle i 1710. Da var Drakenberg etter sigende 84 år gammel.

Da han fikk høre at Danmark-Norge var i krig med Sverige nok en gang, reiste han hjem for å melde seg til aktiv tjeneste for tredje gang. I 1735 ble den nå 109 år gamle Drakenberg fremstilt for kong Christian 6 på Fredensborg slott. Kongen var imponert både over mannen som hadde kjempet for ham gjennom tre kriger og det faktum at han var så gammel. Kongen besluttet derfor å skjenke ham en årlig sum på 70 daler – et betydelig beløp den gangen.

Profesjonell olding

I sin samtid ble Drakenberg svært berømt nettopp på grunn av sin høye alder, kombinert med et opplevelsesrikt og dramatisk liv. Allerede i hans egen levetid ble det utgitt trykte portretter, hefter og dikt som omtalte hans imponerende styrke og sunne legeme sett i forhold til alderen. Han hadde tilhold på en rekke danske herregårder der han ble feiret som en sensasjon, og han knyttet til seg flere innflytelsesrike og pengesterke velgjørere.

I dag beskrives Drakenberg gjerne som en profesjonell olding – og en suksessfull bløffmaker. Han var visstnok 105 år da han i 1732 reiste til fots til Sverige og Norge for å sikre bevis for sin påstått høye alder og herkomst.

Men prestens navn på fødselsattesten han fremsatte, stemmer hverken med 1732 eller det angivelige fødselsåret 1626. Foreldrene han oppga - Jacob Drakenberg og Margrete Elisabeth Juul - er ikke kjent fra kildene, og de som ble oppgitt har ifølge eksperter aldri hatt tilhold på gården Blomsholm.

Kranglet med Tordenskjold

Det er også sådd tvil om hans sammenstøt med den legendariske krigshelten Peter Wessel Tordenskjold. Historien går nemlig som følger:

En dag i 1712 skal Tordenskjold ha mistet besinnelsen overfor den da 85 år gamle Drakenberg som ikke skal ha løftet hatten for sjøoffiseren slik kutymen tilsa. Wessel skal ha gitt Drakenberg noen slag med kården, hvorpå Drakenberg rev kården ut av hånden på den mange tiår yngre Tordenskjold og kastet den over hustaket.

(Saken fortsetter under)

Peter Wessel Tordenskjold (1690 - 1720) var den mest kjente dansk-norske krigshelt og sjøoffiser som tjenestegjorde i den dansk-norske krigsflåten under den store nordiske krig. Foto: Wikipedia
Peter Wessel Tordenskjold (1690 - 1720) var den mest kjente dansk-norske krigshelt og sjøoffiser som tjenestegjorde i den dansk-norske krigsflåten under den store nordiske krig. Foto: Wikipedia

For noen med et ønske om å markere seg, var det ingen dum idé å knytte seg opp mot Tordenskjold som var viden kjent for sine meritter til sjøs. Han var dessuten død på det tidspunktet Drakenberg begynte å fortelle om sitt møte ham og kunne derfor ikke bestride at sammenstøtet hadde funnet sted.

Makaber skikk

Frem til omkring 1767 var Christian Jacobsen Drakenberg særdeles sterk og frisk, og han lot ikke alderen komme i veien for hissig temperament og gjentatte slagsmål. Hans eneste ekteskap var med en 60 år gammel enke, og han fikk ingen barn. Fra han var 134 år levde han i det grå murbygget i Fiskergade 82 i Århus frem til sin død, og ved begravelsen i 1772 ringte kirkeklokkene i to timer.

(Saken fortsetter under)

Christian Jacobsen Drakenbergs gravferd i 1772 er sikkert dokumentert – men påstanden der om at han var nesten 146 år gammel er langt mindre troverdig. Fra kirkeboka for Århus domsogn
Christian Jacobsen Drakenbergs gravferd i 1772 er sikkert dokumentert – men påstanden der om at han var nesten 146 år gammel er langt mindre troverdig. Fra kirkeboka for Århus domsogn

Liket ble mumifisert og plassert i flere år på utstilling i en åpen, gul kiste i Århus Domkirke som ligger kort gangavstand unna hans siste bostedsadresse. Det tok ikke lang tid før det ble fast skikk blant lokale kirkegjengere å klappe den døde sjømannen på hodet og si «god dag, Drakenberg».

Enkelte souvernirjegere plukket med seg hårstrå fra den dødes skjegg.

Dette varte frem til 1840. Da mente dronning Caroline Amalie at det var på tide å få en slutt på det hun anså som en uverdig skikk, og liket skal ha blitt lagt under kirkegulvet. Men eksakt hvor det ble lagt, er det ingen som lenger vet.

Besatt av Drakenberg

Levde virkelig Drakenberg til han ble 146 år gammel? En av dem som var hellig overbevist om dette, var den pengesterke skipsrederen Sophus Johnsen (1869–1950) i Århus. Johnsen ble nærmest som besatt av legenden om Drakenberg og brukte alle pengene sine på å bygge et museum, publisere tidsskriftet «Drakenberg-posten» med jevne mellomrom, og han ga bygningen der han hadde sitt virke for «Drakenberghus».

Han gikk til og med til det skritt å endre sitt eget navn til Sophus Emil Drakenberg-Johnsen.

Det går ellers rykter om at han er årsaken til at vi i dag ikke vet hvor Drakenbergs levninger befinner seg. Blant annet sies det at han skal ha tatt liket med seg ut i en båt som så ble senket, for å kunne gi Drakenberg begravelse til sjøs.

(Saken fortsetter under)

Drakenbergs siste bosted er i dag i privat eie, og det er derfor ingen anledning til å komme inn og se seg om i bygningen der den gamle sjøulken trakk sitt siste sukk etter å visstnok ha bikket 146 år. Foto: Roger Grosvold
Drakenbergs siste bosted er i dag i privat eie, og det er derfor ingen anledning til å komme inn og se seg om i bygningen der den gamle sjøulken trakk sitt siste sukk etter å visstnok ha bikket 146 år. Foto: Roger Grosvold

Da han Johnsen døde i en ulykke i 1950, var formuen borte for lengst. Museet ble lagt ned på 30-tallet og alle dets minner spredt for vinden. Men fremdeles bærer Johnsens gamle skipsmeglerkontor navnet Drakenberghus, og plaketten han fikk satt opp i forbindelse med det som ville være Drakenbergs 300-årsdag henger fremdeles på veggen i Fiskergade 82.

I dag er det få som fester lit til at Christan Jacobsen Drakenberg ble så gammel som han selv påsto. I stedet anslår man at han ble født i omkring 1665-70 og var nærmere 100 år da han døde. Det er kanskje ingen verdensrekord, men fremdeles unektelig en imponerende høy alder for en mann på 1700-tallet med et langt, eventyrfylt og tøft liv bak seg.

Kilder: Store Norske Leksikon , Atlas Obscura , LokalhistorieWiki , Wikipedia

Personvernpolicy