Forskere måper over funn i Antarktis: Metangass siver opp fra havbunnen

<p>Forskernes store uro er at det som slipper ut fra havbunnen med stor sannsynlighet fortsetter videre opp i atmosfæren, hvor oppvarmingen allerede skjer raskere enn klimaforskerne tidligere har forventet.Illustrasjonsfoto: Alister Doyle / Reuters / NTB scanpix</p>
Forskernes store uro er at det som slipper ut fra havbunnen med stor sannsynlighet fortsetter videre opp i atmosfæren, hvor oppvarmingen allerede skjer raskere enn klimaforskerne tidligere har forventet.Illustrasjonsfoto: Alister Doyle / Reuters / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Oppdagelsen blir betegnet som urovekkende fordi forskerne mener det vil bidra til at Jordens sårbare klima nærmer seg det såkalte «tipping point» raskere enn antatt.

– Dette er ikke gode nyheter. Metansyklusen er absolutt noe vi som samfunn er nødt til å være urolig over. Jeg mener dette er utrolig bekymringsfullt, sier Andrew Thurber ved Oregon State University i USA til The Guardian.

Frykten bunner blant annet i at raske og akselererende klimaendringer på sikt kan føre til uopprettelig skade på klimasystem, og dermed utløse kjedereaksjoner som vanskelig lar ser seg reversere.

Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 celsius er å unngå at dagens klimasystem bryter sammen. Smeltingen av permafrosten i Sibir har satt fart i spekulasjonene om at noe alvorlig kan være i anmarsj.

Aldri tidligere dokumentert

Det nye funnet i Antarktis blir omtalt i en ny studie gjengitt i blant annet royalsocietypublishng. Thurber er hovedforfatter av denne Antarktis-studien.

Forskere har nå funnet det første bevis på at metangass siver direkte opp fra havbunnen i Antarktis. Dette er aldri tidligere dokumentert.

Forskerne har nå påvist at store mengder metangass er innleiret i havbunnen, og denne gassen regnes som en vesentlig mer potent drivhusgass enn CO 2.

Forskernes store uro er at det som slipper ut fra havbunnen med stor sannsynlighet fortsetter videre opp i atmosfæren, hvor oppvarmingen allerede skjer raskere enn klimaforskerne tidligere har forventet. Det kan skje som en konsekvens av at den globale oppvarmingen ikke lenger lar seg stanse.

– Et mysterium

Ifølge studien er antall mikrober i vannet ved Ross Sea i Antarktis, som normalt holder gassen i sjakk, i løpet av de seneste fem år blitt mindre og mindre.

Forskerne mener likevel at dette ikke skyldes klimaforandringer, da det ennå ikke er registrert en ekstrem økning av temperaturene i området.

VIDEO: 40 meter isfjell raser ut

Derfor er det fortsatt en gåte hva som kan ha igangsatt utslippet, skriver The Guardian.

– Det er et mysterium som vi fremdeles ikke har svar på, sier Andrew Thurber ved Oregon State University i USA. Han er i likhet med flere klimaforskere betenkt over at arktisk permafrost tiner 70 år raskere enn tidligere antatt.

Irreversible klimaendringer

Det antas at metangassen kan ha begynt å lekke ettersom klimaendringene bidrar til å varme opp verdenshavene. Kilden til metan er sannsynligvis råtnende algeforekomster begravet under sedimenter og kan være tusenvis av år gammel.

Klimaforskere har i flere år advart mot at planeten kan nærme seg et vippepunkt i jordens klimasystem. Endringene kan være raske og irreversible, ifølge forskere i flere land.

I verste fall kan det føre til store endringer av jordens klimasystem, omfattende og fundamentale skader på de fleste økologiske systemer, samt masseutryddelse av arter, ifølge forskere.

– Enorme sorte hull

– Det store spørsmålet er hvor stort etterslepet i metanforbrukende mikrober er sammenlignet med hastigheten av nye metanlekkasjer som dannes i kjølvannet av is som trekker seg tilbake. Antarktis og isen er enorme sorte hull i vår forståelse av jordas metansyklus, påpeker professor Jemma Wadham ved University of Bristol i Storbritannia.

VIDEO: Kraftig nedgang i havisen i Antarktis mellom 2014 og 2017

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden