Høyre vil bruke norsk kraft i Norge

Nikolai Astrup med overraskende kritikk av klimaforliket

STOLTENBERGS FORLIK? Høyres Nikolai Astrup anser målene for Stortingets klimaforlik å være et påfunn fra Jens Stoltenberg.
STOLTENBERGS FORLIK? Høyres Nikolai Astrup anser målene for Stortingets klimaforlik å være et påfunn fra Jens Stoltenberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Målene i klimaforliket ble formulert av Jens Stoltenberg og det får han svare for. Personlig må jeg si at jeg aldri har vært spesielt fan av den tilnærmingen.

Klimaforliket - fra ord til handling?

I Klimaforliket vedtok H, KrF, V, Ap, Sp og SV i 2012 at det er rimelig å ta 2/3 av klimamålsettingen innenlands. Det var en forsterkning av Klimaforliket som oprinnelig ble vedtatt i 2008.

Realistisk? Ifølge Klimaforliket er det «realistiske målet» for innenlandske utslippskutt kryptisk forklart slik: 15-17 prosent lavere i forhold til anslåtte utslipp i 2020 i referansebanen i Nasjonalbudsjettet for 2007.

Konkretisering: I behandlingen av Energimeldingen konkretiserte Stortinget i 2015 at utslippene i 2020 ikke skal overstige 45-47 millioner tonn.

Skog: I ettertid er det regnet inn resultat av skogtiltak med 3 millioner tonn og andre justeringer, slik at klimaforliket nå regnes med å innebære norske utslipp på 46,6-48,6 millioner tonn CO2.. Heller ikke dette blir oppfylt.

Stort gap: I 2018 ble det sluppet ut 52,95 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 3,4 prosent siden 1990.

Les om Klimaforliket hos regjeringen

Mannen som i seks år var Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann, nåværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup, kom denne uka med en oppsiktsvekkende avskriving av Stortingets klimaforlik, forliket om Norges klimapolitikk som ble vedtatt i 2008 og forsterket i 2012.

Ordene falt i NRKs politisk kvarter 11. september, da programlederen utfordret Astrup på om regjeringen ville overholde sine klimamål for 2030 og 2050, når de nå bryter klimamålet for 2020 så det synger:

«De målene ble formulert av Jens Stoltenberg og det får han svare for. Personlig må jeg si at jeg aldri har vært spesielt fan av den tilnærmingen, nettopp fordi den ikke skiller mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.», svarte Astrup.

Det som forble usagt i innslaget, var at klimamålet for 2020 som ble omtalt, ikke bare var en idé fra Jens Stoltenberg, men faktisk dreide seg om Klimaforliket samtlige partier utenom Frp, men inkludert Høyre, sto bak.

– Det hang ikke sammen

– Var det ikke i virkeligheten Stortingets klimaforlik det er snakk om, når du sa at Norges klimamål for 2020 var noe daværende statsminister Jens Stoltenberg formulerte, og som må stå for?

– Så vidt jeg vet ble utslippsmålet formulert av Stoltenberg, og det er riktig at Stortinget sluttet seg til dette målet i 2008. Jeg sa allerede i 2012 at det kunne bli krevende å nå målet, fordi utgangspunktet etter de rødgrønne var krevende, sier Nikolai Astrup til ABC Nyheter.

– Hva sier du da til at Høyre hele tiden har vært med på og stilt seg bak klimaforliket?

– Klimaforliket består av et mål, men også mange tiltak. Tiltakene og utslippsmålet hang ikke sammen. Derfor lovet vi å forsterke tiltakene i klimaforliket, og det har vi gjort. De tiltakene vi har gjennomført legger grunnlaget for betydelige utslippsreduksjoner over tid, ikke minst i transportsektoren, svarer Astrup, som i perioden 2009-2015 var medlem og 2. nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Les også: Erna Solberg ville ikke sikre Klimaforliket i 2016

– Vi bommet alle sammen

– Høyre var med på å forsterke Klimaforliket i 2012. Likevel mener du nå at Klimaforliket ikke var smart?

– Klimaforliket er både tiltak og mål. Jeg har veldig god tro på at vi skal nå 2030-målene. Den teknologiske utviklingen er ikke lineær, den er eksponensiell. Da vi forhandlet klimaforliket i 2012, avtalte vi at avgiftsfordelene for elbiler skulle videreføres til vi nådde 50.000 biler, eller 2017. Det som skjedde, er at vi nådde 50.000 i 2015, og nå har 250.000 elbiler på veien. Høyres krav var 100.000 etter 2020.

– Vi bommet alle sammen, fastslår Astrup og fortsetter:

– Det viser at når vi sørger for at det grønne valget er det lønnsomme valget, så starter en snøball å rulle som ikke lar seg stanse. Det er ikke nok idealister i verden til å nå klimamålene. Da må vi ta markedet i bruk i miljøets tjeneste.

Han viser også til at kullproduksjonen i EU for eksempel er redusert med 19 prosent første halvår i år på grunn av høyere pris på CO2-kvoter, lavere gasspris og mye ny fornybar energi.

Se video: Vi overrumplet klimaministeren med 6,5 kilo klimautredninger!

Det får Elvestuen svare på

– Du sier at målene i Klimaforliket var feil. I 2011 forsikret opposisjonsleder Erna Solberg at man ville klare dem med Høyre i regjering?

– Jeg sier ikke at de var feil, men at jeg personlig mener utslippsmålet burde trukket opp et skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Dette er jo ikke et kretsmesterskap. Vi må ha et blikk for hvordan handlinger i Norge påvirker de europeiske og globale utslippene.

– Men dere har jo brutt målet ved ikke å oppfylle den avtalte reduksjonen i norske klimautslipp?

– Klima – og miljøministeren må svare for måloppnåelsen, men jeg mener vi nå har fått til et taktskifte som vil gi betydelige utslippsreduksjoner over tid.

– Vi står fast på Klimaforliket, forsikret Erna Solberg - i 2011

Vil bruke norsk kraft i norsk industri

I Politisk kvarter var den miljøengasjerte Høyre-politikeren også opptatt av at verdens reneste industriproduksjon bør ha vekst i Norge.

– Vi har fornybar energi og vi bør utvide norsk industriproduksjon og ha større markedsandel i Norge, sa Astrup og fortsatte:

– Det vil på marginen gi større utslipp i Norge fordi produksjonen øker, men globalt vil det bety betydelige utslippsreduksjoner sammenliknet med om den produksjonen hadde kommet et annet sted.

– Hvordan passer ditt resonnement om at det er klimavennlig å ha industriproduksjon, ja øke den i Norge selv om det øker norske utslipp, fordi vi har ren energi, med at regjeringen ønsker å integrere norsk kraftmarked mest mulig i det nordeuropeiske?

– Regjeringen har det samme forholdet til det europeiske kraftmarkedet som det tidligere regjeringer har hatt. Vi har hatt utveksling med Sverige, Danmark og Nederland i mange år. På marginen er vi koblet til Europa som effekteksportør, men vi styrer likevel mot et betydelig kraftoverskudd som vi bør sette i arbeid her hjemme. Den kan gi både nye arbeidsplasser og lavere utslipp globalt, svarer Astrup.

– Vi har nok kraft til økt industriproduksjon

– Men hele tiden bygges kabelkapasiteten ut slik at Norge blir mer og mer ett med det nordeuropeiske kraftmarkedet?

– Det er bra for norsk forsyningssikkerhet at vi er koblet til våre naboland. Det ser vi særlig i kalde og tørre år. Det er bygget en ny mellomlandsforbindelse til Tyskland, og så er det snakk om en til Storbritannia, innleder Astrup og fortsetter:

– Men vi har et kraftoverskudd allerede i dag, og Statkraft anslår at vi kommer til å ha et kraftoverskudd på 27 TWh i 2030. Det betyr at vi har nok kraft til å ha mye mer kraftforedlende industri i Norge. Kraften har en verdi bare hvis vi tar den i bruk. Vi har mulighet både å fase ut fossil energi og bygge ny industri, for eksempel batteriproduksjon og metallurgisk industri.

– For kraftselskapene har jo kraften også en verdi hvis den blir eksportert?

– Jeg mener vi må legge til rette for mer kraftforedlende virksomhet i Norge. Vi bør ha ambisjoner om å ta en større del av industriveksten i verdens og en større andel av datsentervirksomheten. Gjennom Enova har vi fått verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy. Men også de har utslipp.

– Opprinnelsesgarantier opphever ikke lovene

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for kraft:

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Når året er omme oppsummerer Norges vassdrags- og energidirektorat NVE hvor mye kraft som er produsert i Norge, hvor mange opprinnelsesgarantier som er solgt innenlands og utenlands, og lager en varedeklarasjon.

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å summere hvor mye kraft som er solgt med opprinnelsesgarantier. I 2017 stammet kun 16 prosent av norsk kraftforbruk etter dette fra fornybare kilder.

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

– Faller ikke ditt resonnement i grus på grunn av ordningen med opprinnelsesgarantier, som definerer det som likegyldig om elektronene stammer fra kullkraft eller vannkraft, bare kjøperen betaler sin ekstraavgift i form av opprinnelsesgarantier for ren kraft?

– Nei. Ordningen med opprinnelsesgarantier opphever ikke de fysiske lovene, slår Nikolai Astrup fast.

– Norge har mye fornybar energi, og vi er omfattet av EUs kvotesystem. I Norge kan vi produsere åtte aluminiumsbokser med samme utslipp som Kina produserer én. Å ta markedsandeler fra produsenter utenfor EU, bør være et mål for norsk industri, sier han.

Les flere klima-nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:18 Tusenvis demonstrerer i Bangkok13:11 Forrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09 NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03 Skøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51 Dale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49 Sudans tidligere diktator dømt husarrest12:37 Flere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:25 Kvinnenes hopprenn utsatt til 14.3012:11 Slalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:07 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt12:06 Funn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01 Lie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57 Astrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27 Hopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08 Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04 Fare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58 Savnet mann funnet i god behold på Sotra10:57 Ap-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42 Hoppdronningens legendejakt10:17 Bortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07 Svensk NHL-spiller rammet av kreft09:42 Mann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41 Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29 Mann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03 USA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52 Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15 Nationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14 Nord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00 USA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26 23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:35 Klimaforhandlingene er på overtid06:26 Presidentkandidater truer med å droppe debatt06:15 Kunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00 Mann påkjørt i Oslo sentrum05:52 Oftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:10 Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32 Hongkongs leder på vei til Kina04:32 Staten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08 Supermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39 Evo Morales har fått asyl i Argentina02:46 Vy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46 Steinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32 Høyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49 Chile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10 John Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30 VG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57 Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53 Trønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21 Hovland og makkeren langt bak etter én dag22:06 FIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05 Frp vil endre pelsdyrforskrift21:36 Flere skyteepisoder i Sverige21:26 Lars Harnes pågrepet for vold20:57 ESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37 Greta Thunberg (16) tar pause20:15 Ulovlig trafikkopplæring skal stanses19:46 Johnson oppfordrer britene til samhold19:38 Erklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16 Øyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03 Skuespilleren Danny Aiello er død18:57 ABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29 Ensomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21 Person funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19 Mann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18 Fiskeriavtalen med EU i havn18:05 Enden på visa for Bergen Frp16:20 Justiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13 Russland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12 Corbyn går av etter nyttår16:05 Norge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56 Ine Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48 – Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43 Cruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40 Thingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21 Nilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19 Spotify stenger kontoret i Norge15:13 Tande skadd av løpsk ski15:00 Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50 13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10 Lars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09 Ny redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01 Norge ydmyket i VM-semifinalen14:00 Politimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46 Leipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45 India stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter13:38 ARD: Russland kan ha skjult positive dopingprøver13:20 Stortinget utsetter biodrivstoff-avgiften13:19 Solskjær om Uniteds milepæl: – Det ligger i vårt DNA12:42 Klopp forlenget med Liverpool12:37 Fransk politi drepte truende mann i Paris12:36 Vil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning12:28 Letingen fortsetter etter norsk gutt på Island12:28 Flere terrorsiktede løslates i Danmark12:23 33 barn forsvunnet fra Hammerfest: – Frykter kjønnslemlestelse12:06 Lanserer nytt parti og utfordrer Erdogan11:41 Labour slikker sårene etter historisk dårlig valg11:38 Kvinner og barn drept av veibombe i Afghanistan11:32 Rösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr
Siste nytt
13:18VerdenTusenvis demonstrerer i Bangkok13:11SportForrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09NorgeNAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03SportSkøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51NorgeDale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49VerdenSudans tidligere diktator dømt husarrest12:37SportFlere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:25SportKvinnenes hopprenn utsatt til 14.3012:11SportSlalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:07VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt12:06VerdenFunn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01SportLie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57SportAstrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27SportHopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08SportFriski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04NorgeFare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58NorgeSavnet mann funnet i god behold på Sotra10:57PolitikkAp-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42SportHoppdronningens legendejakt10:17VerdenBortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07SportSvensk NHL-spiller rammet av kreft09:42NorgeMann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41VerdenTallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29NorgeMann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03VerdenUSA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52Helse og livsstilUnge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15NorgeNationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14VerdenNord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00VerdenUSA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26Verden23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:35VerdenKlimaforhandlingene er på overtid06:26VerdenPresidentkandidater truer med å droppe debatt06:15VerdenKunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00NorgeMann påkjørt i Oslo sentrum05:52SportOftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:10NorgeProfessor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32VerdenHongkongs leder på vei til Kina04:32NorgeStaten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08VerdenSupermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39VerdenEvo Morales har fått asyl i Argentina02:46NorgeVy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46VerdenSteinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32VerdenHøyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49VerdenChile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10VerdenJohn Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30SportVG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57PengerNorges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53NorgeTrønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21SportHovland og makkeren langt bak etter én dag22:06SportFIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05NorgeFrp vil endre pelsdyrforskrift21:36VerdenFlere skyteepisoder i Sverige21:26NorgeLars Harnes pågrepet for vold20:57NorgeESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37VerdenGreta Thunberg (16) tar pause20:15MotorUlovlig trafikkopplæring skal stanses19:46PolitikkJohnson oppfordrer britene til samhold19:38NorgeErklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16PengerØyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03VerdenSkuespilleren Danny Aiello er død18:57NorgeABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29PengerEnsomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21NorgePerson funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19NorgeMann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18NorgeFiskeriavtalen med EU i havn18:05PolitikkEnden på visa for Bergen Frp16:20VerdenJustiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13VerdenRussland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12PolitikkCorbyn går av etter nyttår16:05NorgeNorge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56NorgeIne Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48Helse og livsstil– Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43NorgeCruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40SportThingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21SportNilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19KulturSpotify stenger kontoret i Norge15:13SportTande skadd av løpsk ski15:00NorgeHåper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50Kultur13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10KulturLars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09KulturNy redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01SportNorge ydmyket i VM-semifinalen14:00NorgePolitimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46SportLeipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45VerdenIndia stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter13:38SportARD: Russland kan ha skjult positive dopingprøver13:20MotorStortinget utsetter biodrivstoff-avgiften13:19SportSolskjær om Uniteds milepæl: – Det ligger i vårt DNA12:42SportKlopp forlenget med Liverpool12:37VerdenFransk politi drepte truende mann i Paris12:36Helse og livsstilVil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning12:28NorgeLetingen fortsetter etter norsk gutt på Island12:28NorgeFlere terrorsiktede løslates i Danmark12:23Norge33 barn forsvunnet fra Hammerfest: – Frykter kjønnslemlestelse12:06PolitikkLanserer nytt parti og utfordrer Erdogan11:41PolitikkLabour slikker sårene etter historisk dårlig valg11:38VerdenKvinner og barn drept av veibombe i Afghanistan11:32SportRösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr
Populært