Høyre vil bruke norsk kraft i Norge

Nikolai Astrup med overraskende kritikk av klimaforliket

STOLTENBERGS FORLIK? Høyres Nikolai Astrup anser målene for Stortingets klimaforlik å være et påfunn fra Jens Stoltenberg.
STOLTENBERGS FORLIK? Høyres Nikolai Astrup anser målene for Stortingets klimaforlik å være et påfunn fra Jens Stoltenberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Målene i klimaforliket ble formulert av Jens Stoltenberg og det får han svare for. Personlig må jeg si at jeg aldri har vært spesielt fan av den tilnærmingen.

Klimaforliket - fra ord til handling?

I Klimaforliket vedtok H, KrF, V, Ap, Sp og SV i 2012 at det er rimelig å ta 2/3 av klimamålsettingen innenlands. Det var en forsterkning av Klimaforliket som oprinnelig ble vedtatt i 2008.

Realistisk? Ifølge Klimaforliket er det «realistiske målet» for innenlandske utslippskutt kryptisk forklart slik: 15-17 prosent lavere i forhold til anslåtte utslipp i 2020 i referansebanen i Nasjonalbudsjettet for 2007.

Konkretisering: I behandlingen av Energimeldingen konkretiserte Stortinget i 2015 at utslippene i 2020 ikke skal overstige 45-47 millioner tonn.

Skog: I ettertid er det regnet inn resultat av skogtiltak med 3 millioner tonn og andre justeringer, slik at klimaforliket nå regnes med å innebære norske utslipp på 46,6-48,6 millioner tonn CO2.. Heller ikke dette blir oppfylt.

Stort gap: I 2018 ble det sluppet ut 52,95 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 3,4 prosent siden 1990.

Les om Klimaforliket hos regjeringen

Mannen som i seks år var Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann, nåværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup, kom denne uka med en oppsiktsvekkende avskriving av Stortingets klimaforlik, forliket om Norges klimapolitikk som ble vedtatt i 2008 og forsterket i 2012.

Ordene falt i NRKs politisk kvarter 11. september, da programlederen utfordret Astrup på om regjeringen ville overholde sine klimamål for 2030 og 2050, når de nå bryter klimamålet for 2020 så det synger:

«De målene ble formulert av Jens Stoltenberg og det får han svare for. Personlig må jeg si at jeg aldri har vært spesielt fan av den tilnærmingen, nettopp fordi den ikke skiller mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.», svarte Astrup.

Det som forble usagt i innslaget, var at klimamålet for 2020 som ble omtalt, ikke bare var en idé fra Jens Stoltenberg, men faktisk dreide seg om Klimaforliket samtlige partier utenom Frp, men inkludert Høyre, sto bak.

– Det hang ikke sammen

– Var det ikke i virkeligheten Stortingets klimaforlik det er snakk om, når du sa at Norges klimamål for 2020 var noe daværende statsminister Jens Stoltenberg formulerte, og som må stå for?

– Så vidt jeg vet ble utslippsmålet formulert av Stoltenberg, og det er riktig at Stortinget sluttet seg til dette målet i 2008. Jeg sa allerede i 2012 at det kunne bli krevende å nå målet, fordi utgangspunktet etter de rødgrønne var krevende, sier Nikolai Astrup til ABC Nyheter.

– Hva sier du da til at Høyre hele tiden har vært med på og stilt seg bak klimaforliket?

– Klimaforliket består av et mål, men også mange tiltak. Tiltakene og utslippsmålet hang ikke sammen. Derfor lovet vi å forsterke tiltakene i klimaforliket, og det har vi gjort. De tiltakene vi har gjennomført legger grunnlaget for betydelige utslippsreduksjoner over tid, ikke minst i transportsektoren, svarer Astrup, som i perioden 2009-2015 var medlem og 2. nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Les også: Erna Solberg ville ikke sikre Klimaforliket i 2016

– Vi bommet alle sammen

– Høyre var med på å forsterke Klimaforliket i 2012. Likevel mener du nå at Klimaforliket ikke var smart?

– Klimaforliket er både tiltak og mål. Jeg har veldig god tro på at vi skal nå 2030-målene. Den teknologiske utviklingen er ikke lineær, den er eksponensiell. Da vi forhandlet klimaforliket i 2012, avtalte vi at avgiftsfordelene for elbiler skulle videreføres til vi nådde 50.000 biler, eller 2017. Det som skjedde, er at vi nådde 50.000 i 2015, og nå har 250.000 elbiler på veien. Høyres krav var 100.000 etter 2020.

– Vi bommet alle sammen, fastslår Astrup og fortsetter:

– Det viser at når vi sørger for at det grønne valget er det lønnsomme valget, så starter en snøball å rulle som ikke lar seg stanse. Det er ikke nok idealister i verden til å nå klimamålene. Da må vi ta markedet i bruk i miljøets tjeneste.

Han viser også til at kullproduksjonen i EU for eksempel er redusert med 19 prosent første halvår i år på grunn av høyere pris på CO2-kvoter, lavere gasspris og mye ny fornybar energi.

Se video: Vi overrumplet klimaministeren med 6,5 kilo klimautredninger!

Det får Elvestuen svare på

– Du sier at målene i Klimaforliket var feil. I 2011 forsikret opposisjonsleder Erna Solberg at man ville klare dem med Høyre i regjering?

– Jeg sier ikke at de var feil, men at jeg personlig mener utslippsmålet burde trukket opp et skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Dette er jo ikke et kretsmesterskap. Vi må ha et blikk for hvordan handlinger i Norge påvirker de europeiske og globale utslippene.

– Men dere har jo brutt målet ved ikke å oppfylle den avtalte reduksjonen i norske klimautslipp?

– Klima – og miljøministeren må svare for måloppnåelsen, men jeg mener vi nå har fått til et taktskifte som vil gi betydelige utslippsreduksjoner over tid.

– Vi står fast på Klimaforliket, forsikret Erna Solberg - i 2011

Vil bruke norsk kraft i norsk industri

I Politisk kvarter var den miljøengasjerte Høyre-politikeren også opptatt av at verdens reneste industriproduksjon bør ha vekst i Norge.

– Vi har fornybar energi og vi bør utvide norsk industriproduksjon og ha større markedsandel i Norge, sa Astrup og fortsatte:

– Det vil på marginen gi større utslipp i Norge fordi produksjonen øker, men globalt vil det bety betydelige utslippsreduksjoner sammenliknet med om den produksjonen hadde kommet et annet sted.

– Hvordan passer ditt resonnement om at det er klimavennlig å ha industriproduksjon, ja øke den i Norge selv om det øker norske utslipp, fordi vi har ren energi, med at regjeringen ønsker å integrere norsk kraftmarked mest mulig i det nordeuropeiske?

– Regjeringen har det samme forholdet til det europeiske kraftmarkedet som det tidligere regjeringer har hatt. Vi har hatt utveksling med Sverige, Danmark og Nederland i mange år. På marginen er vi koblet til Europa som effekteksportør, men vi styrer likevel mot et betydelig kraftoverskudd som vi bør sette i arbeid her hjemme. Den kan gi både nye arbeidsplasser og lavere utslipp globalt, svarer Astrup.

– Vi har nok kraft til økt industriproduksjon

– Men hele tiden bygges kabelkapasiteten ut slik at Norge blir mer og mer ett med det nordeuropeiske kraftmarkedet?

– Det er bra for norsk forsyningssikkerhet at vi er koblet til våre naboland. Det ser vi særlig i kalde og tørre år. Det er bygget en ny mellomlandsforbindelse til Tyskland, og så er det snakk om en til Storbritannia, innleder Astrup og fortsetter:

– Men vi har et kraftoverskudd allerede i dag, og Statkraft anslår at vi kommer til å ha et kraftoverskudd på 27 TWh i 2030. Det betyr at vi har nok kraft til å ha mye mer kraftforedlende industri i Norge. Kraften har en verdi bare hvis vi tar den i bruk. Vi har mulighet både å fase ut fossil energi og bygge ny industri, for eksempel batteriproduksjon og metallurgisk industri.

– For kraftselskapene har jo kraften også en verdi hvis den blir eksportert?

– Jeg mener vi må legge til rette for mer kraftforedlende virksomhet i Norge. Vi bør ha ambisjoner om å ta en større del av industriveksten i verdens og en større andel av datsentervirksomheten. Gjennom Enova har vi fått verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy. Men også de har utslipp.

– Opprinnelsesgarantier opphever ikke lovene

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for kraft:

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Når året er omme oppsummerer Norges vassdrags- og energidirektorat NVE hvor mye kraft som er produsert i Norge, hvor mange opprinnelsesgarantier som er solgt innenlands og utenlands, og lager en varedeklarasjon.

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å summere hvor mye kraft som er solgt med opprinnelsesgarantier. I 2017 stammet kun 16 prosent av norsk kraftforbruk etter dette fra fornybare kilder.

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

– Faller ikke ditt resonnement i grus på grunn av ordningen med opprinnelsesgarantier, som definerer det som likegyldig om elektronene stammer fra kullkraft eller vannkraft, bare kjøperen betaler sin ekstraavgift i form av opprinnelsesgarantier for ren kraft?

– Nei. Ordningen med opprinnelsesgarantier opphever ikke de fysiske lovene, slår Nikolai Astrup fast.

– Norge har mye fornybar energi, og vi er omfattet av EUs kvotesystem. I Norge kan vi produsere åtte aluminiumsbokser med samme utslipp som Kina produserer én. Å ta markedsandeler fra produsenter utenfor EU, bør være et mål for norsk industri, sier han.

Les flere klima-nyheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Tyrkia pågriper ordførere12:03 Direkte: Solberg og Merkel i politiske samtaler11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 Skatteklager: 2.500 saker i kø01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38 Spania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36 Turist knivdrept i Tunisia14:26 Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten
Siste nytt
12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenTyrkia pågriper ordførere12:03PolitikkDirekte: Solberg og Merkel i politiske samtaler11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48Helse og livsstilUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12PengerFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45Helse og livsstilEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43PengerSkatteklager: 2.500 saker i kø01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19PengerUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52PengerFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50KulturDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38VerdenSpania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36VerdenTurist knivdrept i Tunisia14:26NorgeRyggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten
Populært