Klimadebatt i Stortinget:

MDG med ellevill harselas over Stortingets klimapolitikere

– Når tidligere kommunikasjonsrådgiver og spindoktor Heggelund markedsfører og grønnvasker regjeringens klimapolitikk, er det nesten så man må holde seg fast i stolen så ikke ørene skal falle av.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kraftsalven du kan se i videoen over, var rettet mot Høyres saksordfører Stefan Heggelund fra MDG-representanten Per Espen Stoknes, da Stortinget torsdag diskuterte regjeringens klimamelding.

Han, Rødts Bjørnar Moxnes og SVs Lars Haltbrekken gjorde klart at de er lut lei utsettelser av klima-handling mens man i stedet utreder og utreder.

Haltbrekken viste til at ABC Nyheter allerede i 2008 utfordret daværende miljøminister Erik Solheim (SV) med at det fra 1990 til da, forelå 6,5 kg klimutredninger og tiltaksplaner. Få år etterpå hadde haugen vokst til en halvmeters høyde.

Likevel var meldingen Stortinget behandlet, så å si uten konkrete tiltak.

Les: Politikerne drukner Norge i klimautredninger

Hva i all verden!

Stortingsmeldingen «Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid» ble torsdag sikret flertall av KrF.

Men underveis kom det fram overraskende u-svinger fra flere partier:

  • Venstre, som nå har klima- og miljøminister Ola Elvestuen, gikk bort fra standpunktet de hadde inntil de gikk i regjering, at norske klimamål for sektorene som ikke dekkes av EUs klimakvoteordning, må tas innenlands. Nå argumenterer de like ivrig for at vi må ha muligheten til å kjøpe tiltak i EU hvis det kniper med oppfyllelsen her hjemme.
  • Arbeiderpartiets Espen Barth Eide gikk, muligens for første gang i sin politiske karriere, imot å slutte seg til et EU-samarbeid.
  • Det kjente EU-skeptiske Senterpartiet åpner derimot for å slutte seg til EUs ordning, som innebærer at Norge blir forpliktet til å innfri målene som blir satt fra Brussel, og kan bli utsatt for sanksjoner fra EU hvis norske politikere igjen svikter i å gjennomføre det.

Regjeringen vil bruke utenlandskvoter

Stefan Heggelund (H) gjorde i løpet av debatten klart at det norske Stortingets vedtak i klimapolitikken er så upålitelige, at det norske politiske systemet er avhengig av noen utenfra som kan innføre sanksjoner hvis Norge ikke kommer i mål.

Stefan Heggelund fra Høyre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Stefan Heggelund fra Høyre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For sektorene som ble diskutert torsdag, transport, jordbruk, bygg og avfall, er målet å kutte norske klimautslipp med 40 prosent fra 2005-2030. I praksis innebærer det at utslippene ifølge regjeringen må reduseres med ca. 30 millioner tonn klimagasser fra 2020.

Men - ifølge EUs forslag til regelverk vil Norge trolig få adgang til å bruke 5,5–11 millioner klimakvoter fra det europeiske kvotesystemet til å oppfylle dette om man ønsker det framfor kutt innenlands.

«Regjeringen vil benytte seg av denne fleksibiliteten.», heter det i meldingen.

– Ap må dra på guttetur til Polen

– Å koble oss til EU er det viktigste vi har gjort. De rødgrønne går opp som en bjørn og faller ned som en skinnfell. Det slår aldri feil, innledet Heggelund debatten.

– Heggelund sa ett av argumentene at EU har mer kontroll på oss enn hvis vi tar våre egne beslutninger. Er vi ikke i stand til å gjennomføre egne mål? spurte Espen Barth Eide (Ap) og fikk et svar som karakteriserte nivået i debatten:

– Alle land trenger at vi passer på hverandre. Ap har ikke vært i stand til å oppnå ett eneste klimamål partiet har satt seg. Nå har ikke Ap lenger en egen klimapolitikk. De har forlatt alt det de har stått for, sa Heggelund og la til:

– Barth Eide må dra på guttetur til Polen for å be dem kutte sine kullutslipp. Vi vil være med i et europeisk samarbeid.

– Vi skal tenke globalt, handle lokalt. Vi skal gjøre jobben sjøl. Knapt et eneste initiativ ble tatt fra Erna Solbergs side i forrige periode. Alle initiativ kom fra Stortinget, returnerte Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust elskverdighetene.

– Selv med små forventninger ble vi skuffet da klimameldingen kom. Meldingen anviser ikke nye forslag. Vi får en klimapolitikk som vil være umulig å forstå for folk, sa Aukrust og opplyste at Ap fremmet 56 konkrete forslag.

Slik blir straffen fra EU

Stefan Heggelund kritiserte også Ap for å miste muligheten til å slette klimakvoter dersom Norge ikke hadde blitt med på EU-samarbeidet. Når kvoter slettes, blir prisen på kvoter høyere, altså blir det dyrere å forurense.

– Men Norge har i mange år vært med i EUs system for kjøp og salg av klimakvoter i kvotepliktig sektor. Har Høyre eller regjeringen noen gang gått inn for å slette norske kvoter, da?

– Norge overoppfylte første periode av Kyotoprotokollen ved å slette kvoter, sier Stefan Heggelund til ABC Nyheter.

– Vi har også vært pådrivere for at det skal bli færre kvoter i kvotemarkedet, legger han til.

Hvofor utrede enda en gang?

– Du påpeker at norske politikere ikke er pålitelige når det gjelder å oppfylle klimamål, og trenger noen som kan sanksjonere hvis man bryter målet framover nå. Men hvilke sanksjonsmuligheter har EU dersom Norge ikke oppfyller sitt mål?

– Alle land trenger at vi kan sanksjonere hverandre. Ingen land i verden har vært gode nok på å kutte klimagassutslipp, svarer Heggelund og forklarer:

– Tar vi ikke de kuttene, får vi forpliktelser fra EU til enda større utslippskutt deretter, sier han.

– I oppfølgingen av denne meldingen kommer vi til å levere sektorvise ambisjoner for utslippskutt, fortsetter Heggelund.

– Vi skal ta så mye som mulig av kuttene nasjonalt, forsikrer han.

– Nå er bunken av klimautredninger og forslag til utredede tiltak over en halv meter høy: Hvorfor ikke bare gå i gang i stedet for å utrede enda en gang?

– Jeg advarer mot å tro at det ikke skjer noe i norsk klimapolitikk. Det skjer veldig mye. Fordi så mye av vår energi er fornybar, må vi være enda mer kreative enn andre land, som for eksempel bare kan kutte i kullutslippene, sier Heggelund.

– På transport har vi satt i gang en revolusjon gjennom elbilpolitikken. Det har blitt en inspirasjon for mange andre land, sier han.

Senterpartiet med betingelser

Senterpartiets Sandra Borch forteller at partiet holder døra åpen for at Norge skal bli med i EUs opplegg for samarbeid om kutt i ikke-kvotepliktig sektor.

Sandra Borch (Sp). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Sandra Borch (Sp). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Men det er avhengig at avtalen regjeringen nå skal forhandle med EU om, sikrer at vi kan bruke skogen i klimapolitikken. Vi forutsetter også at samarbeidet ikke skal undergrave Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon, og ha et variert landbruk med store og små bruk over hele landet, sier Borch til ABC Nyheter.

Regjeringen er uansett ikke avhengig av støtte fra Sp. KrF gir dem uforbeholden støtte til å inngå avtale med EU.

Sandra Borch kritiserte KrF for ikke å stemme for forslaget om at klimatiltakene ikke må gå utover matproduksjonen.

– Det som er vedtatt av Stortinget om matproduksjon, gjelder. Målet om at klimapoolitikken ikke skal gå utover jordbruket, står fast i Stortinget og i Parisavtalen. Derfor er det viktig med fleksibilitetsprinsipper, svarte Tore Storehaug (KrF), som pussig nok ga seg selv en ørefik på hvert kinn idet han gikk ned fra talerstolen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden