Stortingsflertallet vil ikke utrede alternativer til EØS-avtalen

Høyres Michael Tetzschner og SV-leder Audun Lysbakken røk i tottene på hverandre under EØS-debatten. Se video.

Regjeringspartiene og Ap forhindret i Stortinget torsdag SVs forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– La det være klart: Vi trenger ikke noen utredning av alternativer til EØS. Skulle vi utrede alt 20 prosent av det norske folk er uenig i, vil det skape mye å gjøre for landets konsulentselskap.

Slik reagerte Arbeiderpartiets Leif Sande på forslaget fra SV som ble behandlet i Stortinget torsdag.

Målet for forslaget var å få en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen som i mindre grad innebærer at Norge automatisk overtar EUs lovverk, noe kritikerne mener er udemokratisk, og undersøke om det finnes handelsmuligheter som i mindre grad fremmer sosial dumping.

For næringsliv, mot sosial dumping

«Alle alternativer som ivaretar muligheten til å handle med EU, uten en like sterk forpliktelse til å implementere EUs lovverk som med dagens EØS-avtale, skal bli vurdert.», heter det om mandatet for det offentlige utvalget SV ønsket å få nedsatt.

Videre ville SV at «Utvalget skal vurdere alternativene etter hvor godt de bidrar til å løse utfordringene med sosial dumping i arbeidslivet, og hvor godt alternativene ivaretar demokratiet sammenlignet med dagens EØS-avtale, og samtidig foreta en vurdering av konsekvensene for norsk næringsliv.»

Men forslaget ble sablet ned av regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

EØS-uro og 2. verdenskrig

Frp var riktignok litt på glid, selv om partiet i regjeringssamarbeidet er bundet til EØS.

– Vi har i dag ikke noe klart alternativ til EØS-avtalen. Men når vi ser virkningen av Brexit, kan det være av interesse å finne ut virkningen av britenes forhold til EU, sa Per-Willy Amundsen.

– Nå er det ikke aktuelt å støtte SVs forslag, blant annet på grunn av regjeringsplattformen fra Granavolden. Men det er viktig å ikke glorifisere EØS-avtalen og EU, fortsatte han.

Frp stemte dermed mot å utrede alternativer.

Frp er først og fremst opptatt av eksport av velferdsytelser som følge av EØS-avtalen, det vil si trygdeytelser og støtte til barnefamilier som kan sendes til hjemland der prisnivået ligger langt under det norske.

– Flertallet på Stortinget ønsker å kjøpekraftsjustere velferdsordninger, slik Østerrike har gjort. Men de blir jo nå utfordret av EU, sa Amundsen i debatten.

Venstres Carl-Erik Grimstad gikk så langt som å minne om 2. verdenskrig da han advarte mot å skape usikkerhet om EØS.

Les også: Amundsen åpen for alternativer til EØS

– Ingen kjente muligheter

– Bare alternativer som svekker samarbeidet med Europa skal utredes ifølge forslaget, som støttes av partigrupper som allerede har konkludert med å si opp EØS-avtalen, sa Høyres Michael Tetzschner.

Han påpekte at EØS-avtalen skiller seg kvalitativt fra andre handelsavtaler ved at den gir norske borgere like muligheter som EU-borgere i EU.

– Det finnes ingen kjente muligheter utenom EU-medlemskap for å oppnå samme fordeler, sa Tetzschner.

– EØS har motsatt prinsipp av LO

SV-leder Audun Lysbakken påpekte at 95 prosent av EUs handel er med land som ikke er med i EØS og dermed ikke har forpliktet seg til å overta EUs lover.

– Forslaget er resultat av fortvilelsen og sinnet i mange deler av fagbevegelsen fordi en ser EØS undergraver fagbevegelsen og skaper økende lønnnsforskjellene, sa Lysbakken.

Han påpekte at de ti prosent med lavest lønn i Norge ikke har hatt reallønnsøkning de siste ti årene, mens de ti rikeste har tatt helt av.

– Det er umulig å påstå at denne utviklingen ikke har noe med EØS å gjøre. LO har vedtak om at norske lover skal overordnes EØS. Men prinsippet i EØS er det motsatte, sa Lysbakken.

Han kom også inn på EU-loven om at stater ikke lenger skal ha rett til å beholde jernbane på egne hender.

– Derfor kan vi nå komme i en situasjon at dersom et framtidig stortingsflertall skulle ønske å ta tilbake jernbanen på statens hender, så kan man ikke det. Dermed blir en venstreorientert politikk i framtida forbudt. Det burde være opp til oss å bestemme utviklingen, mente SV-lederen.

– Det burde ikke være særlig radikalt å undersøke mulige alternativer, konkluderte han.

Les om LOs lite kjente EØS-bombe

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden