Meny

Støre fnyser av Mælands advarsel: – Skremsel og et forsøk på å gi Finnmark skylden

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen har sviktet. Foto: Mads Fremstad/ABC Nyheter
Kommunalminister Monica Mæland (H) advarer mot at hele regionreformen kan ryke hvis Finnmark ikke gir etter. – Et uttrykk for at Mæland helst vil droppe saken, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som ber regjeringen snu.

Mandag avklarte kommunalminister Monica Mæland (H) at hun legger prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms på is fram til stortingsbehandling i høst.

Det innebærer imidlertid ikke noen endelig parkering, understreker Mæland. Hun forholder seg til gjeldende stortingsvedtak om at fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Tidslinje - striden om Finnmark+Troms

8. juni 2017: Stortinget vedtar regjeringens regionreform som reduserer antall fylker til 11.

Oktober 2017: Troms fylkesting vedtar å sette i gang prosess med Finnmark om sammenslåing.

31. oktober 2017: Et felles fylkestingsmøte med Finnmark og Troms avholdes i Kirkenes. De vedtar at forhandlinger skal gjennomføres mellom de to fylkenes forhandlingsutvalg. Det ender med at Finnmark bryter forhandlingene.

Mars 2018: Troms fylkesting godkjenner avtale om sammenslåing av Troms og Finnmark. Dersom Finnmark ikke godkjenner avtalen, ber Troms om at kommunal- og moderniseringsministeren skal fastsette medlemmene og mandat for fellesnemnd som skal gjennomføre sammenslåing.

10. mai 2018: Senterpartiet varsler lovforslag i Stortinget om å reversere vedtaket om tvangssammenslåing.

21. juni 2018: Finnmark fastholder sitt nei til sammenslåing og deres fylkesting beslutter å ikke oppnevne medlemmer av fellesnemnd.

En halv time etter vedtaket publiserer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) en ny forskrift som reduserer Finnmarks representasjon i fellesnemnda og gir Troms fullmakt til å drive fellesnemnda alene.

12.7.2018: Fylkesrådet i Troms anbefaler at Fylkestinget på sitt møte 10. august skal vedta at det «... anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda.»

Fylkesrådet (Ap, Sp, V, KrF) innstiller videre på å be Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre den regionale fellesnemndas oppgaver for gjennomføring av sammenslåingen.

Juli 2018: Rødt avviser forslaget om å be departementet gjennomføre sammenslåingen. Rødt foreslår at Fylkestinget 10. august i stedet skal kreve at statsråden fremmer sak for Stortinget om å omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing.

10. august 2018: Flertallet i Troms fylkesting sier nei til å delta i en fellesnemnd og ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomføre arbeidet med sammenslåing. Statsråd Monica Mæland sier nei til det og ber de to fylkene ordne opp.

20. august 2018: Monica Mæland innkaller de to fylkene til møte. Bare Troms kommer. Mæland konkluderer med at hun ikke kommer videre før Stortinget har behandlet saken.

Fylkestinget i Troms har sagt nei til å delta i en fellesnemnd for å gjennomføre sammenslåing med Finnmark nå som sistnevnte har sagt plent nei.

Mæland avviser at det er aktuelt å gå til Stortinget for å be om fullmakt til likevel å gjøre det.

Les saken: Mæland: – Jeg har ikke lovhjemmel for å gjøre det Troms vil

Senterpartiet vil på første stortingsmøte i høst legge fram et forslag som sier at «Troms og Finnmark slås ikke sammen fra 1. januar 2020".

Støre: Regjeringen må forholde seg til virkeligheten

Ap er for regionreform, men sier nei til bruk av tvang. Jonas Gahr Støre mener regjeringen og Mæland må snu.

– Demokratiske vedtak skal følges, og det er liten tvil om at det finnes tvangsvedtak som kan få gjennomført denne sammenslåingen. Spørsmålet er om det er klokt – demokratiet legger jo også vekt på at vedtak skal ha legitimitet og være forankret. Her har regjeringen kjørt på med en prosess med svak legitimitet og forankring, så det blir å snu ting på hodet å skyte på Finnmark, sier Støre til ABC Nyheter mandag kveld.

– Vi må forholde oss til virkeligheten, og virkeligheten er en helt fastlåst situasjon. Det må også regjeringen forholde seg til, fortsetter Ap-lederen.

– Skremsel

Under Arendalsuka advarte Mæland mot at hele regionreformen kan ryke hvis prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms havarerer.

– Dette er skremsel og et forsøk på å gi Finnmark skylden for noe som helt og holdent er hennes eget ansvar. Regjeringen har forsøkt å kjøre over folk med en dårlig utredet reform og en rotete prosess, og denne uttalelsen gir inntrykk av at Mæland helst vil droppe saken, sier Ap-lederen.

Bakgrunn: – Hele regionreformen står på spill hvis Finnmark skal bestå

– Hvorfor skal Finnmark slippe unna omorganiseringen, mens resten av landet skal gjøre det?

Det er jo ikke sånn at resten av landet omorganiseres. Møre og Romsdal består, og det samme gjør Rogaland og Oslo. Dessuten er Finnmark et fylke som skiller seg ut på mange områder, og det er ikke gitt at det skal behandles som resten av landet. Her må det gå an å finne løsninger som ivaretar både Troms og Finnmark.

Monica Mæland opplyser via sin pressekontakt at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere enn hva hun allerede har gjort.

Til NTB sier Mæland følgende:

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i debatt om fylker og regioner under Arendalsuka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er helt utrolig av Ap-lederen å si at det er et problem at jeg forholder meg til flertallet i Stortinget. Derimot er det et problem at Arbeiderpartiet i Finnmark ikke vil forholde seg til et flertall i Stortinget, og at de nå støttes av sin partileder, sa hun på spørsmål fra NTB under en pressekonferanse etter mandagens møte med Troms.

– Jeg skulle ønske at Støre hadde respekt for stortingsflertallet som har vedtatt denne regionreformen. Han viser en arroganse overfor stortingsflertallet som jeg mener er alvorlig, lød det fra kommunalministeren.

Innhold avgjør for KrF

Sakens skjebne henger på forlikspartner KrF – som så langt ikke vil si hva de tenker om forslaget fra Senterpartiet.

KrF-nestleder Olaug Bollestad sier at partiet registrerer at Mæland legger prosessen lengst i nord på is i påvente av Stortingets behandling.

– Vi har stor tro på regionreformen under forutsetning av at den gir mer folkevalgt styring og flere desentraliserte oppgaver, sier hun i en SMS til NTB.

Populært