Meny

– Nei, nå får du finne på noe annet, Monica Mæland!

– Jeg kan ikke gå i en dialog med Monica Mæland og Troms om å sammenslå fylkene, sier Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Foto: Vidar Ruud / NPK
Monica Mælands invitt til samsnakking for å tvangssammenslå Finnmark og Troms, får et bryskt nei fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

– Det er jo et sjakktrekk fra henne. Men nå får Mæland finne på noe annet! sier Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik til ABC Nyheter.

Vi forelegger henne opplysningen om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) minutter etter et fylkestingsvedtak i Troms, avslo deres oppskrift for tvangssammenslåing.

Flertallet i Troms sa - som Finnmark - at de ikke vil delta i en fellesnemnd, som ifølge lovverket skal gjennomføre vedtak om fylkessammenslåing.

I stedet ønsket Troms at departementet skulle ta ansvar for den praktiske gjennomføringen.

Tidslinje - striden om Finnmark+Troms

8. juni 2017: Stortinget vedtar regjeringens regionreform som reduserer antall fylker til 11.

Oktober 2017: Troms fylkesting vedtar å sette i gang prosess med Finnmark om sammenslåing.

31. oktober 2017: Et felles fylkestingsmøte med Finnmark og Troms avholdes i Kirkenes. De vedtar at forhandlinger  skal gjennomføres mellom de to fylkenes forhandlingsutvalg. Det ender med at Finnmark bryter forhandlingene.

Mars 2018: Troms fylkesting godkjenner avtale om sammenslåing av Troms og Finnmark. Dersom Finnmark ikke godkjenner avtalen, ber Troms om at kommunal- og moderniseringsministeren skal fastsette medlemmene og mandat for fellesnemnd som skal gjennomføre sammenslåing.

10. mai 2018: Senterpartiet varsler lovforslag i Stortinget om å reversere vedtaket om tvangssammenslåing.

21. juni 2018: Finnmark fastholder sitt nei til sammenslåing og deres fylkesting beslutter å ikke oppnevne medlemmer av fellesnemnd.

En halv time etter vedtaket publiserer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) en ny forskrift som reduserer Finnmarks representasjon i fellesnemnda og gir Troms fullmakt til å drive fellesnemnda alene. 

12.7.2018: Fylkesrådet i Troms anbefaler at Fylkestinget på sitt møte 10. august skal vedta at det «... anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda.»

Fylkesrådet (Ap, Sp, V, KrF) innstiller videre på å be Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre den regionale fellesnemndas oppgaver for gjennomføring av sammenslåingen.

Juli 2018: Rødt avviser forslaget om å be departementet gjennomføre sammenslåingen. Rødt foreslår at Fylkestinget 10. august i stedet skal kreve at statsråden fremmer sak for Stortinget om å omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing.

10. august 2018: Flertallet i Troms fylkesting sier nei til å delta i en fellesnemnd og ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomføre arbeidet med sammenslåing. Statsråd Monica Mæland sier nei til det og ber de to fylkene ordne opp.

– 87 prosent av befolkningen har sagt nei

Minutter etter at vedtaket i Troms ble fattet, sendte Mæland ut en pressemelding der hun sa nei til det. I stedet insisterer hun på at de to fylkene skal snakke seg sammen.

– Vil dere det, Vassvik?

NEI: – Jeg kan ikke gå i dialog med Monica Mæland og Troms om å slå sammen fylkene, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, her mens hun snakker om regionreformen på Finnmark Aps årsmøte i mars. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Finnmark fylkesting har i to vedtak sagt at det ikke er ønskelig med noen sammenslåing. I en folkeavstemning har 87 prosent av befolkningen sagt nei, og vi har vedtatt ikke å delta i noen fellesnemnd. Nå har Troms vedtatt det samme, sier Vassvik.

– Jeg kan ikke gå i en dialog med Monica Mæland og Troms om å sammenslå fylkene, sier Vassvik og konkluderer:

– Jeg kan gå i en dialog med henne om hvordan hun kan foreslå for Stortinget at vedtaket om sammenslåingen av fylkene skal endres.

Populært