Reagerer på skyhøye keisersnitt-tall for engelsk bulldog

Engelsk bulldog er blitt kritisert for å være gjenstand for såkalt ekstremavl. Det er blant annet kjent at tispene som regel må føde sitt avkom med keisersnitt. Foto: Colorbox.com
Engelsk bulldog er blitt kritisert for å være gjenstand for såkalt ekstremavl. Det er blant annet kjent at tispene som regel må føde sitt avkom med keisersnitt. Foto: Colorbox.com

Tre populære hunderaser lider som følge av avl. Bulldogen er én av dem. Den kan verken pare eller føde. – Dermed inseminerer vi tispene og så tar vi keisersnitt på dem, tordner Dyrebeskyttelsen Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På nettsiden til Norsk Kennel Klubb er engelsk bulldog beskrevet som en aktiv, lojal og modig hunderase som er blitt en svært populær familie- og selskapshund siden den debuterte i utstilling første gang i 1860.

Men den gang hadde bulldogen en helt annen form enn den rasen har i dag: Årevis med styrt avl har resultert i en hunderase som utseendemessig er svært forskjellig fra slik den så ut på første halvdel av 1900-tallet. Samtidig er den rasespesifikke avlsstrategien (RAS) for engelsk bulldog i Norge dyster lesning.

– Ikke kan de pare og ikke kan de føde. Dermed inseminerer vi tispene og så tar vi keisersnitt på dem. Rasen ville dødd ut om man ikke hadde gjort det, forteller Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og veterinær av yrke, til ABC Nyheter.

– Jeg synes det er utrolig stygt å inseminere dyr som ikke kan føde, jeg har ikke ord for den handlingen. Og det er blitt fullstendig normalisert - det er det man gjør, fortsetter hun.

Les også: Innavling kan ha tatt knekken på den engelske bulldogen

(Saken fortsetter under)

Engelsk bulldog er svært følsom for varme, noe som gjør rasen særlig utsatte for overoppheting i sommermånedene. Foto: Colourbox.com
Engelsk bulldog er svært følsom for varme, noe som gjør rasen særlig utsatte for overoppheting i sommermånedene. Foto: Colourbox.com

Kritisk til obligatoriske undersøkelser

I Norge skal hver enkelt hunderase ha sin egen rasespesifikke avlsstrategi (RAS). For engelsk bulldog ble denne utarbeidet første gang i 2015 av Norsk Bulldog Klubb i samarbeid med Norsk Kennelklubb. Kort fortalt er RAS en handlingsplan som inkluderer hunderasens historie, populasjon, helse, mentalitet, adferd og utseende.

Norsk Bulldog Klubb ble etablert i 1919 og er dermed en av landets eldste hundeklubber. I klubbens etiske grunnregler for hundehold, avl og oppdrett er punkt 15 og 16 – kneledd-undersøkelse og lytte på hjertet – de eneste som går direkte på helse og som er obligatorisk å undersøke i forhold til å kunne avle på engelsk bulldog.

Samtidig er det tre områder som skiller seg ut når det gjelder helsesituasjonen for rasen, basert på tre helseundersøkelser som klubben selv har foretatt siden 2001: Pusteproblemer, hudproblemer og øyeproblemer.

– Klubben opererer med andre ord med obligatorisk undersøkelse av noe som er beskrevet som et ikke-problem for rasen, sier Roaldset.

Les også: Pus trenger deg for å føle seg trygg

– Gir dårlig dyrevelferd

Torill Moseng er president i Den norske veterinærforening og selv veterinær av yrke. Hun mener avl må fokusere på funksjon fremfor utseende og at dyrevelferden må stå i fokus.

– Vi har mye forskning som sier klart at raser som defineres som «kortnese/rundskalle» – slik som bulldog-raser, mops og flere andre raser - har vesentlige helseproblemer nettopp fordi de er avlet mer på utseende enn på funksjon. For å ha fremgang i avlsprosessen, er det viktig at man fokuserer på helseproblemer og sykdommer som gir dårlig dyrevelferd og som gjør at dyr når de blir født har svært stor sjanse for å få vesentlige lidelser, sier Moseng til ABC Nyheter.

– Det er uakseptabelt å avle dyr til et spesielt utseende som gjør at vanlige kroppsfunksjoner som pust, spising, mosjon, rengjøring av seg selv ikke fungerer, fortsetter hun.

Les også: «Alle» vil ha fransk bulldog - det kan bli hunderasens undergang

(Saken fortsetter under)

Tegninger og malerier fra både forrige århundre og tidligere viser at det er en helt annen hund, utseendemessig, vi i dag kaller engelsk bulldog. Her et maleri fra 1790 av den engelske kunstneren Philip Reinagle. Foto: Wikipedai / Wikimedia commons
Tegninger og malerier fra både forrige århundre og tidligere viser at det er en helt annen hund, utseendemessig, vi i dag kaller engelsk bulldog. Her et maleri fra 1790 av den engelske kunstneren Philip Reinagle. Foto: Wikipedai / Wikimedia commons

Dyrevelferdsloven § 25

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne bestemmelsen.

Kilde: Lovdata

Kjærlighet gjør blind

Lederen av Dyrebeskyttelsen Norge er skeptisk til tallene som Norsk Bulldog Klubb opererer med i sin helseoversikt, blant annet i figurer som viser forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter i 2001, 2007 og 2012.

Roaldset poengterer at det er snakk om tall som eiere selv har rapportert inn og understreker i tillegg at vitenskapelige studier viser at eiere har en tendens til å underrapportere sykdom.

– Det er nok fordi kjærlighet gjør blind, som betyr at du ikke greier å se skavankene. Det er en naturlig kjærlighetserklæring – du elsker dyret og i egne øyne er det perfekt. Mange av de «ihjelavlede» rasene har fantastisk personlighet og gemytt, og de er kjempegode kompanjonger.

Les også: Studie viser at hunder har episodisk hukommelse: – «Fido» kan huske hva du gjorde

(Saken fortsetter under)

Engelsk bulldog har samme avlsproblematikk som mops. Den korte snuta gir trange luftveier og pustebesvær. Foto: Shutterstock
Engelsk bulldog har samme avlsproblematikk som mops. Den korte snuta gir trange luftveier og pustebesvær. Foto: Shutterstock

Sliter med å pare naturlig

Dersom man skal dømme ut fra tallene som omhandler paring og fødsel, er det svært trist lesning. I 2011 var det ifølge klubbens egne tall ingen av de engelske bulldogene som er omfattet av undersøkelsen som var i stand til å pare seg på naturlig vis. Til gjengjeld ble 87,5 prosent av tispene inseminert med fersk sperm, mens i 12,5 prosent av tilfellene måtte den naturlige paringen suppleres med kunstig inseminasjon.

Året etter var den naturlige paringsprosenten steget til 7,7. De resterende 92,3 prosent var utelukkende kunstig inseminasjon med fersk sæd.

Dette er de foreøpig siste tallene for utbredelse av inseminering hos engelsk bulldog, som inngår i Norsk Bulldog Klubbs RAS-dokument for rasen.
Dette er de foreøpig siste tallene for utbredelse av inseminering hos engelsk bulldog, som inngår i Norsk Bulldog Klubbs RAS-dokument for rasen.

– Denne oversikten viser med andre ord at tispe og hannhund sannsynligvis ikke greier å pare seg på naturlig vis, sier Roaldset.

Når så bulldog-tispa først er blitt inseminert, går hun en smertefull tid i møte.

– Hvis man ser YouTube-videoer av engelsk bulldog i slutten av graviditeten sin, så er de gjerne så fulle av valper at de i mange tilfeller ikke kan legge seg ned. Dersom de gjør det, legges det for mye press på lungene og på luftveiene. Dermed må de stå.

Les også: Derfor bør du ikke trene hunden med straff og kjefting

0 prosent selvfødende tisper

Der tallene for bruken av inseminering var trist lesning, er tabellen som viser utbredelsen av keisersnitt enda dystrere:

I 2011 fødte 37,5 prosent av bulldog-tispene ved egen hjelp. Året etter var antallet selvfødende på 0 prosent, mens antallet keisersnitt hadde steget fra 62,5 til 92,3. De resterende 7,7 prosent ble det gjort keisersnitt på i forløpet.

– Veterinærer er blitt kritisert for å ta keisersnitt, men jeg tenker at det å få de valpene ut er en barmhjertighetshandling på vegne av tispa. Du kan ikke la vær å ta keisersnitt når de har så dårlig respirasjon at de ikke engang kan legge seg ned. Da kan de ikke være gravide lenger, da må man bare avkorte den lidelsen som de tispene har med å gå gravide, fastslår Roaldset opprørt.

På hjemmesiden til Norsk Bulldog Klubb opereres det med tall fra 2011 til 2015, der de foreløpig siste tallene viser at antall selvfødende bulldog-tisper lå på 5 prosent i 2015. Resterende 95 prosent er fordelt på keisersnitt og keisersnitt i forløpet.

Roaldset ser ingen grunn til å juble over en oppgang på fem prosent for selvfødende bulldog-tisper.

(Saken fortsetter under)

Dette er de foreløpig siste tallene for omfang av og årsak til keisersnitt for engelsk bulldog som er offentliggjort av Norsk Bulldog Klubb på deres nettsider.
Dette er de foreløpig siste tallene for omfang av og årsak til keisersnitt for engelsk bulldog som er offentliggjort av Norsk Bulldog Klubb på deres nettsider.

Les også: Hun levde blant Afrikas store katter, ble drept av mennesker

– Det er veterinærers plikt å hjelpe

Torill Moseng i Den norske veterinærforeningen mener det er uakseptabelt at den naturlige paringsprosenten hos engelsk bulldog er så lav og understreker at friske dyr skal i hovedsak kunne pare seg naturlig. I likhet med Roaldset reagerer også Moseng på de høye keisersnitt-tallene som fremgår i RAS og på Norsk Bulldog Klubbs egne hjemmesider.

– Det er uakseptabelt at hunder ikke kan føde naturlig, det må være målet for alle arter. Dersom det oppstår fødselskomplikasjoner – noe det kan gjøre hos alle arter, inkludert mennesker – må dyrene få hjelp av veterinær, sier hun.

Moseng forklarer at hvert tilfelle må vurderes individuelt i forhold til om det skal inngangsettes behandling – enten medisinsk eller ved keisersnitt. Eller om det av dyrevelferdsmessige grunner ikke skal behandles, men avlives.

– Det er veterinærers plikt å hjelpe dyr i nød og å forbygge sykdom. Veterinærer må derfor vurdere hvert tilfelle om hva som skal gjøres. Dersom veterinærens undersøkelse av en drektig tispe, viser av en eller annen grunn, at tispen ikke kan føde naturlig, er det veterinærens plikt å hjelpe dyret.

Les ogå: Slik tar du vare på kjæledyrene i varmen

Rasene som særlig er utsatt for uetisk avl

I tillegg til engelsk bulldog mener Dyrebeskyttelsen Norge det er særlig tre hunderaser som er utsatt for ekstremavl og som leveres med sykdomsgaranti. Ifølge Roaldset har du flaks hvis du ikke opplever at hunden får sykdom dersom du skaffer deg en av disse tre rasene:

Fransk bulldog

Frabnsk bulldog er en liten hunderase som stammer fra Frankrike. Rasen blir ofte forvekslet med mops og boston terrier. Foto: Colorbox.com
Frabnsk bulldog er en liten hunderase som stammer fra Frankrike. Rasen blir ofte forvekslet med mops og boston terrier. Foto: Colorbox.com

I likhet med engelsk bulldog tilhører fransk bulldog de såkalte brachycephaliske rasene, kortsnutehunder. Det flate ansiktet kommer som følge av anatomiske misdannelser i nesehulen og de øvre luftveiene, som i sin tur fører til svekket pust.

– De fleste franske bulldoger har syndrom som gir utviklingsproblemer som rammer skjelettet og nervesystemet. De har blant annet større sjanse for å få ganespalte. En svært høy andel har problemer med ryggraden, og det er ikke uvanlig at de havner i rullestol, opplyser Roaldset.

Mops

Den nøyaktige opprinnelsen til mops er ukjent, men typen er med stor sikkerhet av orientalsk opprinnelse. Den er i dag en svært populær selskapshund. Foto: Colorbox.com
Den nøyaktige opprinnelsen til mops er ukjent, men typen er med stor sikkerhet av orientalsk opprinnelse. Den er i dag en svært populær selskapshund. Foto: Colorbox.com

Som alle raser med kort snute sliter også mops med å puste. Raseklubben rapporterer om høye operasjonstall for å korrigere medfødte feil. Operasjonstallene på ulike lidelser relatert til kort snute ligger på rundt 7 prosent. Til sammenligning estimerer man at 1-2 prosent av befolkningen er gluten sensitive.

Heteslag forekommer hyppigere enn hos andre hunderaser, som følge av problemer med åndedrettssystemet

– I forbindelse med helsesundersøkelse som er gjort på mops, svarte 71 prosent av eierne «ja» på spørsmålet om hunden kan puste normalt ved hvile. Nesten tretti prosent kan med andre ord ikke si «ja, hunden min puster normalt». I tillegg har denne rasen en svært høy grad av innavl. Dermed er det ikke forsvarlig å fortsette dagens avlsarbeid, sier Roaldset.

Cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel er en liten selskapshund av britisk opprinnelse. Ifølge Norsk Kennel Klub er den en av Norges mest populære hunder. Foto: Colorbox.com
Cavalier king charles spaniel er en liten selskapshund av britisk opprinnelse. Ifølge Norsk Kennel Klub er den en av Norges mest populære hunder. Foto: Colorbox.com

Cavalier king charles spaniel er predisponert for 25 ulike arvelige lidelser, flere av disse gir svært dårlig livskvalitet.. Disse lidelsene skyldes ikke i lika stor grad avl på et av ekstremt utseende, men det er en konsekvens av innavl.

– Alle får hjertesykdom innen de er ti år, mange av dem får det mye tidligere. Det er også en høy andel som har en lidelse der hodeskallen er for liten til hjernen og som gir ekstremt smertefull hodepine. Mennesker som har denne type hodepine, beskriver det som at de lever med selvmordshodepine, sier lederen av Dyrebeskyttelsen Norge.

– Når smerten ikke kan kontrolleres, må hunder med denne lidelsen avlives, avslutter Roaldset som selv er veterinær.

Les også: Dette er de 23 vennligste hunderasene

Etterlyser ansvarliggjøring

Torill Moseng i Den norske veterinærforening mener det gjøres mye arbeid med avl fra Norsk Kennel Klub og raseklubbene. Hun forteller at det både i Norge og Sverige har det blitt tatt på alvor og lagt ned mye arbeid med for eksempel RAS og at Norsk Bulldog Klubb har gjort flere tiltak, som for eksempel funksjonstesting.

– Det er positivt at klubbene tar helseproblemene som følge av ekstremavl på alvor. Likevel går det ikke raskt nok å avle de mest utsatte rasene tilbake til en akseptabel anatomi som gir noenlunde normal funksjon som for eksempel normal pustefunksjon. Derfor må det mer drastiske konkrete handlinger til slik at ikke hunder blir født til lidelse som mange nå gjør i mange tiår fremover.

En annen vesentlig ting mener hun er å ansvarliggjøre de som avler mest ekstremt, og Den norske veterinærforening etterlyser nye forskrifter.

– Det er også vesentlig at man utdanner dommere som skal dømme på hundeutstillinger – slik at de som er ekstremavlet ikke blir premiert. Her har Norsk Kennel Klub viktig oppgave fremover.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Norsk Bulldog Klubb for en kommentar. De har henvist videre til Norsk Kennel Klub som ikke ønsker å uttale seg til mediene.

Tips til deg som skal kjøpe hund

Det første man skal forsikre seg om hvis man skal skaffe seg hund, er at den skal ha friske foreldre.

– Jeg anbefaler at man skaffer seg informasjon om både tispe og hannhund, og så er det selvfølgelig kjempeviktig at oppdrettet er bra. En valp skal være sosialisert og ikke stuet bort på en låve. Dette er dyr som skal leve med oss som familiemedlemmer, så de må ha en god start på livet. De må være vaksinert, chipet og tatt hånd om, sier Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

Så er det viktig å velge et dyr som har egenskaper som er forenlig med det livet du ønsker dyret skal leve. Roaldset forteller at mange velger seg en hund de synes er søt, men at det som er viktig er at hunden og du/familien kan få et godt liv sammen fordi man har en livsstil som passer hunden.

– Den vanligste hunden i Norge er border collie, og jeg tror ikke det er slik at det er den beste hunden i de fleste familier. Jeg tror folk har en tendens til å velge søte dyr uten å tenke på at for eksempel border collie er avlet for å gjete. Hvis du da forventer at du skal ha en border collie som skal ligge åtte timer alene hjemme og ikke ha noen ting å finne på, så er ikke det heldig.

– Hvis du ikke har behov for en vakthund så skal du ikke skaffe deg en vakthund, og skal du ikke ut på jakt så bør du ikke skaffe deg en jakthund. Du må rett og slett tenke på at dyrets egenskaper skal passe til din livsstil.

Sist men ikke minst råder Roaldset til å velge noe som ser naturlig ut og ikke ekstremt i noen form; Bittelite, kjempestort, flatt, spisst, langt, kort. Og selvfølgelig: en hund som ikke har pusteproblemer.

– Det er dessverre mange som tror at enkelte hunderaser skal snorke hele tiden, men det er ingen hunder som skal ha slike pustelyder. Anatomisk sett er det som ser ut som en hund ofte mye sunnere enn det som ikke ser ut som en hund. All ekstrem-avl skal man være skeptisk til.

Personvernpolicy