Færre går til legesjekk: – Faren er åpenbar

Har man en kronisk sykdom, bør man følge oppsatte konsultasjoner. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Har man en kronisk sykdom, bør man følge oppsatte konsultasjoner. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Oslo universitetssykehus opplever fall i pasienthenvendelser og mistenker coronafrykt. – For pasienten gir det fare for komplikasjoner av tilstanden, sier spesialist i allmennmedisin.

Tidligere denne uken meldte Oslo universitetssykehus at de ser en stor nedgang i pasienthenvendelser på så mye som 25 prosent, enten det gjelder elektivt eller akutt sykdom. Selv frykter sykehuset at folk ikke tør å ta kontakt grunnet coronaviruset.

– Jeg er redd for at det nå sitter noen hjemme med hjerneslag. Når de ikke får rett behandling så kan det medføre varige mén, sa enhetsleder Anne Marie Dahl for seksjon for hjerneslag på OUS til NTB.

Fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie bekrefter overfor ABC Nyheter at de er kjent med situasjonen.

– Både sykehus og fastleger må legge til rette for at det er trygt å møte opp på venterom og liknende ved at det er mulig å holde avstand og med gode rutiner for renhold. Det er viktig at personer med kroniske sykdommer får den avtalte oppfølgningen slik at de unngår forverring som svekker motstandskraften, kommenterer Lie i en epost.

Risikerer komplikasjoner

Marte Kvittum Tangen er leder for Norsk forening for allmennmedisin. Til ABC Nyheter sier Tangen at hun deler OUS’ bekymring for at pasienter kan få varige mén om de ikke får nødvendig behandling.

Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Lisbeth Nilsen
Marte Kvittum Tangen er spesialist i allmennmedisin og leder Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Lisbeth Nilsen

– Jeg tenker det er helt reelt. Og vi ser det samme ikke bare når det gjelder hjerneslag, men også andre akutte tilstander som for eksempel hjerteinfarkt. Vi blir dessuten bekymret av at pasienter med kronisk sykdom ikke møter opp til oppsatte kontroller.

Tangen forteller at fallet i pasienthenvendelser inntraff relativt raskt etter da man gikk ut med en stopp-beskjed og sa at alle med luftveisinfeksjon måtte ta telefonisk kontakt før de møtte opp på legekontoret. Men samtidig lot også andre pasienter være å ta kontakt.

– Faren er åpenbar hos de som har en akutt tilstand som da kommer for sent til legebehandling. For pasienten gir det betydelig økt risiko for komplikasjoner av tilstanden og at den blir for dårlig behandlet.

Også for de med kronisk sykdom medfører det risiko å ikke møte til kontroll.

– Det vil kunne medføre at den sykdommen blir dårligere regulert, kombinert med økt risiko for komplikasjoner tilknyttet sykdommen på lang sikt, forklarer hun.

Ikke eksklusivt for Norge

Tangen, som selv er spesialist i allmennmedisin, ser ikke for seg at de synkende pasienthenvendelsene er noe som kun kommer til å vare en liten stund. Tvert imot frykter hun at det er noe vi vil måtte forholde oss til i lang tid fremover.

– Jeg tror det handler om tre ting. Det ene er at pasienter er redde for å bli smittet ved å oppsøke helsevenesenet. Det andre er at de tenker at helsevesenet er for opptatt med andre ting - altså at de gjør en egen vurdering av helsevesenets kapasitet. Og det tredje er at de vurderer sin egen tilstand som ikke så viktig sammenliknet med andre pasienter. Altså at de gjør en egenprioritering av tilstanden.

Et besøk hos lege kan være nok for å kartlegge årsak og få annen behandling. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
Et besøk hos lege kan være nok for å kartlegge årsak og få annen behandling. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

Oppfordringen hennes er klar: ta kontakt som vanlig, både ved akutte og kroniske tilstander, og når du har behov for legen.

– Man må følge sine vanlige kontrollkonsultasjoner, og per nå har fastlegen god kapasitet til å håndter det. Legekontorene har dessuten gode smitteverntiltak, for oss er det viktig både for pasientene og for å beholde vår beredskap. Man må ikke unnlate å møte til kontroll uten først å ha avtalt det med legen, sier Tangen.

Hun er samtidig tydelig på at dalende antall pasienthenvendelser er en internasjonal trend.

– Dette handler ikke om hvordan vi har kommunisert eller organisert oss i Norge. I alle land som har utbredt covid-19-smitte, er det den samme bekymringen at pasienter med hjerneslag og hjerteinfarkt og de med kroniske tilstander ikke tar kontakt.

Video er kommet for å bli

I slutten av mars snakket ABC Nyheter med Nils Kristian Klev som er leder for Allmennlegeforeningen. Da opplyste han om at fastlegene fortsatt hadde kapasitet, og han oppfordret pasienter til å ta kontakt.

– Det er kanskje en tendens til at pasientene tok litt mer kontakt i løpet av uken før påske. Men dette er noe vi følger veldig nøye med på, og nå er det også kommet stimuleringstiltak fra myndighetene hvor de oppfordrer fastlegene til mer aktivt å oppsøke pasienter som ikke tar kontakt. Det handler om å ha bedre oversikt over egen pasientliste og da identifisere de som trenger bedre oppfølging.

I mars var Legeforeningen ute og oppfordret legene som ikke allerede hadde tatt i bruk video, til å gjøre det snarest mulig. Og fastlegene tok oppfordringen. Tangen forteller at hun er kjempeimponert over at både fastleger og pasienter såpass raskt tok i bruk videosamtaler.

– Det ble en enorm økning bare i løpet av den første uken, og nå har vi tall som viser at opp mot 20.000 pasientkonsultasjoner i løpet av én dag. Det er en økning på flere hundre prosent sammenliknet med tidligere. Før var det under tusen fastleger som hadde mulighet for konsultasjon via video. Nå operer nesten alle av de omkring fem tusen legene med det.

– Er videokonsultasjoner noe vi vil komme til å fortsette med også når denne coronasituasjonen er over?

– Ja, det tror jeg. Det må finne sin form og vi må bli bedre på å beskrive når det egner seg og hvilke begrensninger det har, hva man skal være spesielt oppmerksom på og liknende. Det er noe vi kommer til å bli bedre på etter hvert, men jeg er helt sikker på at videokonsultasjoner er kommet for å bli.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært