Corona tok knekken på Hutt River - Australias eldste mikronasjon

Blant Hutt Rivers kunstsamlinger er en byste av Hans Majestet Prins Leonard I av Hutt. Foto: Wikimedia
Blant Hutt Rivers kunstsamlinger er en byste av Hans Majestet Prins Leonard I av Hutt. Foto: Wikimedia

Siden 1970 har Hutt River hevdet sin uavhengighet fra Australia og tjent godt på turisme. Men de økonomiske følgene av corona, samt en solid skatteregning, ble for mye for det lille fyrstedømmet.

Dersom du reiser 517 km nord for Perth, ikke langt unna byen Northampton i delstaten Vest-Australia, vil du komme til en grensestasjon som markerte starten til det som inntil nylig var et territorium med en historie helt utenom det vanlige. Fyrstedømmet Hutt River var et territorium som med sine 75 kvadratkilometer var større enn for eksempel Vatikanstaten, og dobbelt så stor som Macau.

Men i motsetning til Vatikanet som ligger i hjertet av den italienske hovedstaden Roma, har hverken den australske regjering eller noen annen internasjonal regjering anerkjent Hutt River som en uavhengig del av Australia. Mikronasjonen har heller ikke fått gjennomslag i sitt årelange krav om å være fristilt fra den australske lovboken.

Til krig mot Australia

Det var Leonard Casley (1925-2019) som 21. april 1970 stiftet det avsidesliggende fyrstedømmet Hutt River som en selvstendig provins etter å ha i lengre tid ligget i strid med de australske myndighetene over jordbruksbestemmelser. Han slo eiendommen sammen med fem andre nabofamilier som hadde gårder ved Hutt River og hevdet at folkeretten ga dem rett til å løsrive seg og erklære uavhengighet fra det australske samveldet.

(Saken fortsetter under)

Dette markerer det som var inngangen til Fyrstedømmet Hutt River i Australia. Her kunne du få mikronasjonen eget stempel i passet ditt. Foto: Wikimedia
Dette markerer det som var inngangen til Fyrstedømmet Hutt River i Australia. Her kunne du få mikronasjonen eget stempel i passet ditt. Foto: Wikimedia

Casley utropte seg selv til Hans Majestet Prins Leonard I av Hutt, mens hans franskfødte kone ble prinsesse Shirley. Samtidig understreket Casley at fyrstedømmet ville forholde seg lojal mot dronning Elizabeth II som er Australias kongelige overhode, for på den måten unngå å bli anklaget for forræderi mot tronen.

Det dårlige forholdet mellom prins Leonard og de australske styresmaktene ble ikke bedre i årene som fulgte, og den australske regjeringen hang på for å presse fyrstedømmet til å gjøre opp for ubetalt skatt. Men i stedet for å betale, erklærte Hutt River krig mot Australia 2. desember 1977, til tross for at det skulle ta enda 11 år før de hadde egen forsvarsstyrke.

Krigserklæringen ble trukket tilbake noen dager senere, og skattekravet har siden bare økte i styrke og omfang.

Egne visum, mynter og førerkort

Gjennom årenes løp klarte Casley å gjøre Hutt River til en attraksjon helt utenom det vanlige, og de siste femten årene har turisme vært deres viktigste inntektskilde. Styresmaktene i den lille nasjonen – som var bebodd av færre enn tretti mennesker – utstedte visum og førerkort, de hadde egne pass og myntenhet, og produserte egne frimerker. Hutt River opererte med eget flagg og skal ifølge CNN hatt 13 utenlandske kontorer i 10 ulike land, blant annet i USA og Frankrike.

Det nasjonale flagget til Hutt River.
Det nasjonale flagget til Hutt River.

Turister flokket til Hutt River for å sikre seg et særegent stempel i passet sitt, før man ble eskortert rundt i fyrstedømmet av et medlem av den «kongelige» familie og vist ulike lokale severdigheter.

Men i likhet med resten av verden, fikk også turistnæringen Hutt River et skudd for baugen da coronapandemien ankom Australia, og siden januar har grensene vært stengt.

Da prins Leonard døde i februar i fjor, arvet hans sønn, prins Graeme Casley, et fyrstedømme med en skattegjeld til den australske stat på over 19,4 millioner kroner. Forrige uke annonserte prinsen at det var slutt på eventyret - fyrstedømmet avvikles for å kunne selge land og betale gjelden.

– Det er veldig trist å se at faren din bygger noe opp gjennom 50 år og så må du legge det ned, sier Casley i et intervju med CNN.

– Det min far skapte her i løpet av de siste 50 årene, er utrolig. Det er virkelig en unik historie som mennesker rundt om i verden har lest om, og den vil ikke bli glemt, fortsetter han.

Mikronasjon

En mikronasjon er en enhet som minner om en selvstendig stat, men som normalt bare eksisterer på papiret, på internett eller i noens tanker. Noen av mikronasjonene har klart å etablere seg slik at de opptrer som en nasjon utad, uten å være anerkjent av verdenssamfunnet.

Det er et vanlig kjennetegn at de opptrer med avvikende strukturer fra andre samfunn, enten med strukturer som er utdatert ellers i verden, med utopiske strukturer eller med en ideologisk motivert struktur.

Det er noen trekk som er vanlige blant mikronasjonene, men alle må ikke være tilstede for at en enhet skal falle inn under definisjonen:

  • Et ønske om å bli anerkjent som selvstendig stat, noe de imidlertid ikke blir av verdenssamfunnet.
  • Små enheter, både geografisk og i innbyggertall. Det er sjelden flere en noen få tusen involverte, og i mange tilfeller fem eller færre.
  • Det utstedes formelle dokumenter som pass, frimerker, pengesedler og mynt, som svært sjelden anerkjennes utenfor mikronasjonen.
  • Det deles ut titler og ordener, som sjelden anerkjennes utenfor mikronasjonen, men som enkelte ganger aksepteres som kuriositeter.

Kilde: Wikipedia

_______________________________

Mikrostat

En mikrostat er en svært liten, internasjonalt anerkjent og uavhengig stat. Størrelsen kan være definert ut fra befolkningstall, territorium, men normalt en kombinasjon av begge deler. Det finnes ikke noen helt klar avgrensning for hvor lite området eller folketallet skal være.

Den minste mikrostaten med hensyn til både folketall og areal er Vatikanstaten, med 921 innbyggere (pr 2004) og et areal på 0,44 km².

Kilde: Wikpedia

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden