Nå truer USA med å spenne bein på WTOs økonomi – anklager Norge

WTO-KRISE: USAs angrep kaster skygge over Verdens handelsorganisasjon, WTO.
WTO-KRISE: USAs angrep kaster skygge over Verdens handelsorganisasjon, WTO. Foto: Fabrice Coffrini / AFP/NTB scanpix

USAs representant truet denne uka med å blokkere budsjettet til WTO fra nyttår av og angrep ordninger for tvisteløsning som EU, Canada og Norge har opprettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har lenge vært kjent at USA saboterer oppnevnelsen av nye dommere til appellorganet i Verdens handelsorganisasjon, WTO, som skal løse opp i handelstvister landene mellom.

Men på et møte i WTOs budsjettkomité tirsdag varslet USAs representant også at landet kan tenkes å blokkere vedtak om organisasjonens toårige budsjett for 2020 og 2021.

I så fall blir WTO kastet ut i økonomisk krise, går det fram av lekkasjer til Bloomberg.

Avisa antyder at WTO da umiddelbart må stenge dørene, men ABC Nyheter får opplyst at de har «penger på bok» som kan holde virksomheten i gang en tid.

WTO består av 164 medlemsland og skal se til at internasjonal handel følger vedtatte spilleregler. Vedtak skjer ved konsensus, og ett land, i dette tilfellet USA, kan dermed hindre organisasjonen i å få noe budsjett.

Budsjettkomiteen skal gi sin innstilling til WTOs øverste organ mellom ministermøtene, hovedrådet, som møtes 9.–11. desember.

USA er for øvrig WTOs største bidragsyter, med 11,6 prosent av budsjettet. Kontingenten beregnes ut fra størrelsen på medlemslandenes handel. Norge står for 0,7 prosent. Budsjettet for 2019 lyder på 197,2 millioner sveitsiske franc, rundt 1,8 milliarder kroner.

USA misliker voldgifts-avtaler

Én begrunnelse USA ga på sin motvilje mot å slippe løs et budsjett for neste år, er en insinuasjon om at penger fra WTO kan bli videreført til nye voldgiftsordninger som EU, Canada og Norge har innført.

Det skjer etter at USA i lenger tid har blokkert oppnevnelse av nye dommere til WTOs appellorgan, som er ankeinstans når såkalte paneler har fattet beslutning i stridsspørsmål mellom land.

Appellorganet skal bestå av sju personer, men har bare tre igjen på grunn av USAs blokade. Enhver ankesak må ha tre medlemmer. 11. desember utløper perioden for to av de tre gjenværende dommerne. Dermed har ikke WTO noe ankeorgan igjen.

Derfor inngikk EU og Canada en avtale om å opprette et voldgiftsorgan for tvister dem i mellom. Og i oktober inngikk Norge en tilsvarende avtale med EU.

WTOs artikkel 25 åpner for slike voldgiftsorganer.

USA syns dessuten at dommerne i appelldomstolen til WTO får uhørt høye honorarer.

Sak mot USAs straffetoll

Norge er for tiden i klinsj med USA i WTO, der Norge og flere andre land i en panelsak hevder at USAs straffetoll på stål og aluminium er ulovlig etter regelverket.

Skulle en panelavgjørelse gå mot USA, har de rett til å anke – til appellorganet de selv har sabotert.

Tvistesaken Norge deltar i, blir omtalt av Utenriksdepartementet.

– USA, med President Trump, gjør på mange måter ikke noe annet enn det USA ofte har gjort – landet bruker sin makt til å styre verdensøkonomien, kommenterer leder i Handelskampanjen, Helene Bank, overfor ABC Nyheter.

WTO I STAMPE: USA vil gjerne diktere verdenshandelen, men også andre utviklede land har ansvar for stillstand i WTO, mener Helene Bank.
WTO I STAMPE: USA vil gjerne diktere verdenshandelen, men også andre utviklede land har ansvar for stillstand i WTO, mener Helene Bank.

– Som Trump var villig til å stenge ned hele USAs offentlige sektor så lenge som helst, for å bygge mur mot Mexico, vil han nå stenge Verdens handelsorganisasjons funksjoner, legger hun til.

Bank ser ikke bort fra at hevnmotiver også kan ligge bak:

– Det som er nytt, er imidlertid at han så tydelig peker ut land som har brukt tvisteløsningssystemet mot USA – og vunnet. Som EU i saken om hormonbiff og Norge i laksetollsaken. Selv om han ikke sier det, kan vi nok regne med at det ligger noe slikt bak.

Helene Bank, som er en erfaren veteran innen WTO-arbeid, påpeker at mesteparten av WTO prosesser er stoppet fordi utviklingslandene ikke lenger finner seg i at deres rettigheter til handlingsrom for utviklingspolitikk, ikke blir respektert.

– Slik sett er det mange industrialiserte land som har et ansvar for at WTO ikke fungere etter intensjonene, mener hun.

Personvernpolicy