Norge med i forsøk på å berge WTO fra Trump-trøbbel

WTO-TRØBBEL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) her i samtale med generalsekretær Roberto Azevedo i Verdens handelsorganisasjon, WTO, er med på initiativ for å berge WTO.
WTO-TRØBBEL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) her i samtale med generalsekretær Roberto Azevedo i Verdens handelsorganisasjon, WTO, er med på initiativ for å berge WTO. Foto: Utenriksdepartementet

Norge, EU, Kina, India og en rekke andre land er bekymret for at den viktige rollen WTO har som vaktbikkje for ordnet verdenshandel kan gå fløyten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi er dypt bekymret for at manglende enighet om å oppnevne dommere til WTOs tvisteløsningsorgan kan undergrave WTOs system for tvisteløsning.

Slik innledes et felles utspill til møtet i Verdens handelsorganisasjons (WTO) hovedråd 12. desember. Norge, ti andre land og EU står bak utspillet.

Bakgrunnen er president Trumps politikk overfor WTO, som i praksis innebærer sabotasje mot organisasjonens viktige domstolsfunksjon.

Uten den, er WTOs betydning for å sørge for en verdenshandel styrt av regler, sterkt svekket.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var i oktober med på et ministermøte i Canada som planla et forsøk på å berge WTO.

Dypt bekymret i ett år

I august ble det kjent at president Donald Trump skaffet seg alburom for rett og slett trekke USA ut av WTO. Nå er spørsmålet om han vil ødelegge eller reformere den globale handelsorganisasjonen.

USA har for lengst iverksatt politikk for å svekke WTO, ved i lenger tid å blokkere utnevnelse av nye dommere til tvisteløsningsorganet.

Det har nå bare fire av de sju posisjonene besatt.

Allerede på et ministermøte i Buenos Aires i desember i fjor, uttrykte Ine Eriksen Søreide sin uro.

– Jeg er dypt bekymret for de tomme setene i tvisteløsningsorganet. Vi trenger et veldrevet tvisteløsning og må unngå å politisere kjernefunksjonene i WTO, sa hun i sitt hovedinnlegg der.

I det felles utspillet fra WTOs vennligsinnede medlemsland fremmes forslag til en rekke endringer i organisasjonen for å få den til å fungere godt igjen.

– WTO beveger seg mot stupet

– WTOs tvisteløsningsmekanisme beveger seg mot stupet. Uten denne kjernefunksjonen vil verden miste et system som har sikret stabilitet i global handel i tiår, sier EUs handelskommissær Cecila Malmström i en kommentar.

– Nå presenterer vi sammen en bred koalisjon WTO-medlemmer våre mest konkrete forslag til WTO-reform. Jeg håper dette vil bidra til å bryte opp den nåværende stillstanden og at alle WTO-medlemmer tar ansvar, fortsatte hun, med det siste ønsket åpenbart rettet mot USA.

Personvernpolicy