Meny

Møtte veggen hos SAS og Transportklagenemnda

SAS har vanligvis god statistikk på erstatningsutbetalinger, da Alexander Sæthern (21) søkte for en kansellert og ombooket flyging, fikk han en tidel av det vanlige beløpet. Foto: Colourbox / privat
Alexanders fly ble kansellert, og SAS nekter ham erstatning, mens Transportklagemenda vil ikke behandle saken. – Virker som om SAS prøver å komme seg unna sin kostbare plikt, sier han.

I 2017 mottok Transportklagenemnda totalt 2714 saker om fly, hvorav 406 saker ble henvist til annet klageorgan i EU/EØS, får ABC Nyheter opplyst.

– Det er til klageorganet i det landet der forsinkelsen oppsto for passasjeren som er rett klageorgan, sier Anne B. Lea, daglig leder i Norsk Reselivsforum.  

Alexander Sæthern ble 14 timer forsinket fra Paris til Oslo etter en kansellering som verken han eller ABC Nyheter fikk noen nærmere forklaring på. Foto: Privat

Alexander Sæthern (21) var én av dem som fikk erfare dette da han skulle søke om erstatning for en kansellert flyging fra Paris 13. juli.

Les også: SAS-krisen: – Nøtteposer som nødrasjon for ikke å besvime på jobb

– Vanskelig å forstå

Han jobbet frivillig som fotballtrener for europeiske ungdomslag og bestilte derfor enkeltbillett fra Paris.

– Dette blir veldig kronglete for passasjerene, i tillegg til at det gjør det vanskeligere for dem å ivareta sine rettigheter. I Frankrike er nettsidene på fransk. Det er vanskelig å forstå at forsinkelser og kanselleringer skal behandles i forskjellige land, noe som også øker faren for at sakene behandles ulikt, selv om de har samme årsak. Passasjerene bør kunne velge å få saken behandlet av nemnda i landet saken har nærmest tilknytning til, som er der hendelsen som førte til forsinkelsen skjedde, sier Sæthern til ABC Nyheter.

Les også: Dette har du krav på når flyet er forsinket eller kansellert

SAS kan ikke oppgi hvor forsinkelsen oppstod

Hvor forsinkelsen fysisk oppstod er nettopp spørsmålet - noe som vil ha stor betydning for hvorvidt man får erstatning eller ikke. For Alexander dreier det seg om 250 euro. Han fikk 258 kroner i stedet, for at han måtte vente i 14 timer på neste fly.

SAS oppga at et besetningsmedlem ha blitt «skadet like før avgang», utenfor hjemmebasen, Oslo Gardermoen.

På andre flyplasser er ikke SAS pliktig til å ha ekstra mannskap på plass etter EU-regelverket, for å slippe unna dyre erstatningsutbetalinger. Hvis dette er tilfelle, står saken til Alexander svakt.

Imidlertid er det ikke Paris - Oslo som ble kansellert. Noen timer tidligere ble Oslo - Paris også kansellert. Hvorfor? Det kunne ikke SAS oppgi. På hvilken flyplass ble besetningsmedlemmet skadet like før avgang, egentlig? Det kunne ikke SAS oppgi heller. Og siden forsinkelsen for passasjeren oppstod utenfor Norge, blir saken blankt avvist av Transportklagenemnda og henvist til Frankrike, sammen med hundrevis av andre lignende tilfeller.

Det har vært en tøff sommer for konsernsjefen i SAS, Rickard Gustafson. Foto: Bertil Enevåg Ericson / Tt / NTB scanpix

«Saken er avsluttet for SAS sin del», var det kontante svaret fra den svenske saksbehandleren til SAS til Sæthern.

Det ble ikke bedre da ABC Nyheter kontaktet SAS. Presseansvarlig er på ferie så han «kan ikke behandle slike saker i mediene», selv om spørsmålet handlet kun om årsaken til kanselleringene.

– Det som nå får meg til å reagere, er hva SAS' oppga som de «ekstraordinære omstendighetene de ikke kunne unngå», sett i lys av de siste dagenes oppslag om besetningsmangel, sier Sæthern.

Transportklagenemnda: Spør Frankrike

– For meg virker det som om SAS her prøver å komme seg unna den kostbare plikten de har til å betale erstatning ved å ikke erkjenne at det er de og deres underleverandører som har ansvaret for kanselleringene, ved at bemanningssituasjonen er uholdbar, sier han.

– Jeg mener dette er noe som fortjener oppmerksomhet ettersom det er mange flere enn meg som har samme erstatningskrav og sikkert har fått avslag med samme begrunnelse, sier Sæthern.

ABC Nyheter har vært i kontakt med nemndsleder og advokat Vibecke Groth, med spørsmål om hvilken bevisbyrde flyselskaper har i slike tilfeller.

– Flyselskapet har bevisbyrden og nemnda foretar en vanlig bevisvurdering der det foretar en helhetsvurdering av bevisene. Dokumentasjon for det som påstås vil selvsagt være et sentralt bevismiddel, sier Groth til ABC Nyheter.

– Vi har dessverre ikke oversikt

Men siden forsinkelsen oppstod for passasjeren et annet sted enn i Norge, vil ikke Transportklagenemnda se på saken. Det er lederen av nemnda som bestemmer hvilke saker som skal sendes videre.

Nemnda kunne ikke legge fram hvor mange saker de får henvist fra andre EU/EØS-land.

– Vi har dessverre ikke oversikt over hvor mange saker vi mottar, som er henvist fra andre lands klageorganer. Men vår erfaring fra samarbeid med andre lands klageorganer, er at det er en ganske jevn strøm av henvisninger mellom disse. Hver sak må vurderes konkret i forhold til spørsmålet om hvilket lands klageorgan som skal benyttes, sier Lea.

– Vanskelig å tolke bestemmelsene

ABC Nyheter har de siste dagene satt fokus på fortvilte bakkemannskap og piloter i et flyselskap som måtte innstille 1000 fly på seks uker denne sommeren. Ansatte advarer mot SAS sitt omfattende bruk av bemanningsbyråer og det irske datterselskapet SAIL, der ingen er fast ansatt. En lignende praksis hos Norwegian fikk for noen år siden siden knallhard kritikk fra SAS-sjefen selv, Rickard Gustafson.

Andreas Hermansson er landssjef for Airhelp i Norge. Foto: Airhelp

Rundt 80 prosent av 700 innstilte avganger i andre kvartal skulle opereres av datterselskaper og underleverandører. Flygingen til Alexander skulle opereres av en av disse, Cityjet.

– Denne saken er et eksempel på hvor vanskelig det er å tolke bestemmelsene rundt EU-forordningen om passasjerkompensasjon, sier Andreas Hermansson, kommunikasjonsrådgiver i Airhelp Norge.

– Merkelig sammentreff

Airhelp har regnet seg fram til at europeiske passasjerer går glipp av rundt 5 milliarder euro i året erstatninger som de egentlig har rett til.

Hermansson i Airhelp mener det er et «merkelig» sammentreff at også flyet som skulle til Paris også ble kansellert, men at det blir veldig vanskelig å ta stilling til uten dokumentasjon.

– Dersom besetningen skader seg på et annet sted enn hjemmebasen, så kan ofte definitivt være en ekstraordinær hendelse. På den andre siden er det et spørsmål om om selskapet likevel burde ha tilgang til reservepersonell i nærheten av en stor flyplass som Paris. Det er ingenting som er hugget i sten. 

Han benytter anledningen til å si hvor viktig det er med selskaper som kan forfølge forbrukerretter på tvers av jurisdiksjoner - som Airhelp.

Les også: Varslerbrev fra 26 piloter til SAS-ledelsen: – På randen av kollaps

– Garantert riktig utfall

Det er ikke informasjonsdirektør Kunt Morten Johansen i SAS enig i. Johansen retter tvert imot et spark til Airhelp og andre lignende bedrifter.

Han understreker at han ikke kjenner til denne saken spesifikt.

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Reisende er garantert riktig utfall ved å gå direkte til flyselskapet først. Ved et utfall som ikke står til forventningene, og hvor man kanskje mener seg berettiget til mer kompensasjon/erstatning, så må man benytte seg av Transportklagenemnda. Deres beslutning har SAS som policy å etterleve, hvilket gjør at passasjeren er sikret en korrekt utbetaling - helt uavkortet, sier Johansen.

– Går man via Airhelp og lignende selskaper så skal de ha sin store andel av erstatningsutbetalingen. Dette til tross for at de aldri får noe mer ut av sakene enn hva som er den gjeldende lov og rett på området, advarer han.

– Vi opplever av nemndas statistikk at SAS i de aller fleste sakene har utført en juridisk korrekt behandling allerede innledningsvis. Vi er ydmyke for at vi også kan tape noen saker, men ser på det som nyttige avklaringer i enkeltsaker som kan ligge i juridiske gråsoner, og hvor nemndsbeslutningen kan legge føring for hvordan lignende saker skal lande i ettertid, sier han.

Privatøkonomi
Populært