Finlands statsminister, Sanna Marin: Europa står svakt mot Putin uten USA

– Jeg må være brutalt ærlig. Europa er ikke sterkt nok akkurat nå. Vi hadde vært i trøbbel uten USA, innrømmer Finlands statsminister Sanna Marin.
– Jeg må være brutalt ærlig. Europa er ikke sterkt nok akkurat nå. Vi hadde vært i trøbbel uten USA, innrømmer Finlands statsminister Sanna Marin. Foto: Saeed Khan / AFP

I likhet med Europa for øvrig har også Finland feilvurdert trusselen fra Russland, innrømmer Marin.

Under et statsbesøk i Australia møtte den finske statsministeren tenketanken Sydneys Lowy Institute. Det var her hun kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen om Europas sikkerhet.

– Jeg må være brutalt ærlig. Europa er ikke sterkt nok akkurat nå. Vi hadde vært i trøbbel uten USA, sa Sanna Marin, ifølge AFP.

I årevis har Finland stått på egne ben uten å være avhengig av militær hjelp fra andre. Ved starten av utbruddet av 2. verdenskrig utkjempet finske styrker vinterkrigen alene mot det daværende Sovjetunionen. Finske styrker sto lenge imot den russiske overmakten, men måtte til slutt gi tapt.

Situasjonen endret seg over natten

Etter verdenskrigen, og senere under Den kalde krigen, har Finland vært nøytralt og befunnet seg i gråsonen mellom Øst- og Vest-Europa.

Denne balansegangen har landet holdt fast ved inntil Russlands invasjon av Ukraina 24. februar. Fra den datoen har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa forandret seg totalt.

Les alt om krigen i Ukraina

Finlands grense mot Russland strekker seg over 1.340 kilometer. Det er en grense som bevoktes godt. Sammen med Sverige har Finland søkt om Nato-medlemskap.

Foreløpig må Finland avvente et «ja» fra Ungarn og Tyrkia, som begge har skjøvet på avgjørelsen om å innlemme Finland i forsvarsalliansen.

Venter på tyrkisk og ungarsk «ja»

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov / AP
Russlands president Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov / AP

I mellomtiden har en rekke land gitt både Finland og Sverige sterke sikkerhetsgarantier dersom ett av landene skulle bli angrepet. Også Norge har lovet Finland og Sverige all mulig militær og sivil hjelp hvis det blir nødvendig.

Finland anses å være et av landene i Europa som har det sterkeste konvensjonelle forsvaret. I motsetning til andre land, deriblant Norge, som gradvis har bygd ned sine militære styrker og svekket forsvarsbudsjettet, har Finland holdt fast på verneplikten, høy beredskap, store militære lagre og solide forsvarsbudsjett.

Likevel er landet avhengig av et militært samarbeid med andre land for å kunne forsvare seg dersom Russland skulle gå til angrep.

Tar til orde for militær opprustning

Statsminister Sanna Marin sier nå rett ut at Europa er helt prisgitt amerikanernes militære støtte for å kunne stå imot aggressive stater som Russland, både i dag og i overskuelig fremtid.

– USA har vært avgjørende for å sende våpen og forsyninger til Ukrain. Vi må sørge for at vi også bygger opp den kapasiteten når det gjelder Europas forsvar, den europeiske forsvarsindustrien, og sørge for at vi kan håndtere ulike typer situasjoner, understreker Marin, ifølge The Guardian.

– Vi trodde dette ville forhindre en krig

Hun mener Europa nå betaler svært dyrt for å ha oversett de mange faresignalene, og at Putins Russland har vist seg å være en svært potent og farlig trussel, noe invasjonen av Ukraina med all tydelighet viser.

– Lenge var Europas strategi overfor Russland å knytte økonomiske bånd, og ved å importere energi fra Russland. Vi trodde dette ville forhindre en krig. Vi burde i stedet ha lyttet til våre baltiske og polske venner mye tidligere, innrømmer Sanna Marin.

Hun bekrefter at Finland har mottatt flere advarsler fra flere land, blant annet Estland og Latvia, om hvilken trussel Vladimir Putins regime har representert.

Video: Scholz med dyster advarsel: – Da kan vi vinke farvel til et fredelig Europa