Stortinget utsetter kvote-striden – venter på Riksrevisjonen

FISKEKVOTE-STRIDEN: En fiskebåt på feltet utenfor Lofoten. Nå avgjøres hvordan eierskapet til landets fiskekvoter skal bli.
FISKEKVOTE-STRIDEN: En fiskebåt på feltet utenfor Lofoten. Nå avgjøres hvordan eierskapet til landets fiskekvoter skal bli. Foto: Morten Hvaal / NTB scanpix

Ny utvikling i avgjørende dragkamp om eierskapet til landets fiskeressurser idet alles øyne er rettet mot corona-krisen.

Riksrevisjonens rapport om fiskekvotene

21 milliarder kroner. Så store verdier leverte norske trålerinvestorer og fiskere fisk for på ett år, 2018.

Undersøker: Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket som legges fram 28. april setter søkelys på myndighetenes forvaltning av adgangen til kyst- og havfisket.

Eierskap er nøkkelen til hvem som får utbyttet av å utnytte denne store fellesressursen. Store trålerrederier har fått overta betydelige deler av fiskekvotene mot å forplikte seg til levering til kystsamfunnene kvotene stammet fra.

Regjeringspartiene og Frp har i dag besluttet å utsette innstillingen fra Stortingets næringskomité om framtidas kvotesystem for fiskeriene fra 23. til 30. april.

Det bekrefter saksordføreren, Høyres Tom-Christer Nilsen, overfor ABC Nyheter.

Disse få dagene representerer et symbolsk skift i en betent diskusjon:

Regjeringen foreslår å endre kvoteordningen på en måte opposisjonen og store deler av Nord-Norge frykter. De mener regjeringspartiene vil sikre milliardinteressene som står bak Norges trålerflåte eierskap til det som til nå er ansett som landets felleseie, de store fiskeressursene.

Kritikerne mener at reglene allerede er blitt overtrådt ved at store investorer har fått overta mye av kvotene uten å oppfylle leverings- og aktivitetsplikten overfor kystsamfunnene.

Denne praktiseringen er Riksrevisjonen i ferd med å sluttføre sin vurdering av. Opposisjonen har krevd at Stortinget skal behandle saken først etter at Riksrevisjonens rapport om erfaringene til nå foreligger.

Hittil har regjeringspartiene avvist det.

To dager på stor prinsippsak


– Vi foreslår å utsette avgivelsen til 30. april. Det gir oss noen dager etter at Riksrevisjonen har levert sin vurdering, sier Tom-Christer Nilsen.

Riksrevisjonen vil etter planen legge fram sin rapport om forvaltningen av kvotesystemet i kyst- og havfisket fattige to dager tidligere, 28. april.

Den store striden om fiskekvotene

Regjeringens kvotemelding: Regjeringen la 21. juni 2019 fram sin stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring». Her presenterer regjeringen sitt forslag til det den ser som et fremtidsrettet kvotesystem for norske fiskerier.

Innviklet og omstridt: Dagens kvotesystem er blitt både komplekst og omdiskutert, og det er behov for å forenkle systemet og gjøre det mer effektivt, fleksibelt, mer tidsmessig og fremtidsrettet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringens forslag: Slik oppsummerer regjeringen noen av tiltakene den foreslår:

  • Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning
  • Strukturkvoteordningens tidsbegrensning opprettholdes med videreføring av kvotetak på dagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag, uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i gruppen, uten kondemneringskrav og med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.
  • Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 prosent, som tilfaller en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på kvotefordelingen, dvs. at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.

– Dere var imot å avvente Riksrevisjonens vurdering. Hvorfor har dere snudd?

– Vi har hele tida ment det var riktig å avklare saken så fort som mulig. Men så kom forsinkelsene på grunn av corona'en og siden Riksrevisjonens rapport da skulle komme få dager tidligere, er det ikke unaturlig å ivareta det

– Får næringskomiteens politikere tid til å fordøye Riksrevisjonen rapport?

– Deres rapport skal behandles for seg sjøl i egen prosess. Men vi får i hvert fall se om det er noen spesielt der. Jeg har ikke tro på at det kommer til å føre til vesentlige forandringer, svarer Nilsen.

– Bestemme framtida uten vurdering av fortida

– Det var jo raust, sier SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes ironisk til ABC Nyheter.

– Da har vi to dager på oss til å lese og trekke konsekvenser. Men det burde jo vært minst en uke så folk i hele landet burde få sette seg inn i dette, mener han.

– Nå skal en av de største sakene på ti år i fiskeripolitikken behandles i hyrten og styrten, bemerker Fylkesnes.

Han viser til at et tredvetalls kommuner og flere opprop har oppfordret Stortinget til å vente med å avgjøre saken til man har fått Riksrevisjonens rapport på bordet.

– Fiskeressursene hasteprivatiseres under koronakrisen, skriver også Rødts politikere langs kysten fra Møre og Romsdal til Finnmark i Nordnorsk debatt torsdag.

«Det betyr at Stortinget planlegger å fatte beslutning for framtida før de kan ha satt seg inn i rapporten om fortida.», skriver de om utsiktene til at Riksrevisjonens vurderinger ikke skal tas hensyn til av Stortinget i denne saken.

Personvernpolicy