Fiskebåts årsmøte i Oslo:

Fiskeriministeren om kvotemeldingen: – Ikke første gang et barn langs kysten har ukjent far

FISKEKVOTENE: Den ferske fiskeriministeren Geir-Inge Sivertsen (H) fikk så ørene flagret på årsmøtet i Fiskebåt, om regjeringens omstridte forslag til statlig fiskekvotebank.
FISKEKVOTENE: Den ferske fiskeriministeren Geir-Inge Sivertsen (H) fikk så ørene flagret på årsmøtet i Fiskebåt, om regjeringens omstridte forslag til statlig fiskekvotebank. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Fiskebåtrederne raser mot regjeringens forslag til statlige fiskekvoter, og påpeker at intet parti påtar seg farskapet til det. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen ga svar på tiltale.

– Dette er den største konfiskeringa av private rettigheter vi noen gang har sett i Norge. Forslaget er ikke et demokrati verdig, og er også rettsstridig! utbrøt delegaten Per Magne Eggesbø fra Fiskebåt Vest.

Den store striden om fiskekvotene

Regjeringens kvotemelding: Regjeringen la 21. juni 2019 fram sin stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring». Her presenterer regjeringen sitt forslag til det den ser som et fremtidsrettet kvotesystem for norske fiskerier.

Innviklet og omstridt: Dagens kvotesystem er blitt både komplekst og omdiskutert, og det er behov for å forenkle systemet og gjøre det mer effektivt, fleksibelt, mer tidsmessig og fremtidsrettet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringens forslag: Slik oppsummerer regjeringen noen av tiltakene den foreslår:

  • Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning
  • Strukturkvoteordningens tidsbegrensning opprettholdes med videreføring av kvotetak på dagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag, uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i gruppen, uten kondemneringskrav og med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.
  • Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 prosent, som tilfaller en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på kvotefordelingen, dvs. at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.

Han var en av svært så mange blant havfiskeflåtens folk samlet til årsmøte i Oslo i sin forening Fiskebåt tirsdag, som raste mot et viktig, men svært så omstridt punkt i regjeringens forslag til ny ordning for landets fiskekvoter, nemlig at rederne etter en tid må avgi noen av sine kvoter til en statlig kvotebank.

Staten auksjonerer så ut kvotene til fiskeindustrien på land. Inntektene fra auksjonen skal gå til et næringsfond som kommer kystsamfunnene til gode.

MINISTER OG FISKEBÅT: God tone mellom fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen og leder i Fiskebåt, Jonny Berfjord - unntatt i spørsmålet om å trekke inn fiskekvoter fra rederne til en statlig kvotebank. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
MINISTER OG FISKEBÅT: God tone mellom fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen og leder i Fiskebåt, Jonny Berfjord - unntatt i spørsmålet om å trekke inn fiskekvoter fra rederne til en statlig kvotebank. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Rederne har siden 70-tallet har betalt i dyre dommer for å redusere overkapasiteten i fiskeflåten og rasjonalisert.

Ideen om at de nå skal avgi noe av gevinsten i form av kvoter, fikk taler etter taler til å gå på talerstolen i fornemme Bristol og gi den ferske fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) klar beskjed.

Forslaget inngår i statens såkalte kvotemelding (se faktaboks), som Stortingets næringskomité skal avgi sin innstilling om senest 24. mars.

Utenfor havfiskeflåtens rekker er det andre som mener at mye av kvotene bør fratas millardrederne og gis tilbake til kysten.

Mindre heldige enn pelsdyrbøndene

Assisterende direktør Jan Ivar Maråk sammenliknet fiskebåtredernes situasjon dersom forslaget går gjennom, med pelsdyrbøndenes.

– I denne stund strides Stortinget om erstatningen som skal gis til pelsdyroppdretterne etter at Stortinget vedtok å legge ned pelsdyrnæringa, innledet han fra talerstolen.

– Fisk er fellesskapets eiendom, og enkelte politikere og embetsverket synes å mene at myndighetene må få lov til å gjøre det de vil uten at det skal utløse noen erstatningsplikt, sa han om utsiktene til at deler av kvotene blir inndratt til staten.

– Fiskerne kan bare drømme om å få noen erstatning slik pelsdyrbøndene får dersom Stortinget eller regjeringa endrer forutsetningen for næringsdrifta, slo den assisterende direktøren fast.

– Ikke første gang i historien

– Det er uforståelig at vår egen regjering kommer med en slik kvotemelding. En melding der det faktisk står at staten skal bli kvoteeier! sa fiskeriministerens sambygding Rolf Bjørnar Tøllefsen, bosatt i Lenvik i Senja kommune, og representant for Fiskebåt Nord.

– Jeg er sikker på at de fleste av oss er blå i hodet. Men ingen partier i regjeringa vil vedkjenne seg dette forslaget i regjeringa. Hvem er far til denne meldinga, Geir-Inge? spurte Tøllefsen og advarte mot å ødelegge noe som ifølge ham fungerer godt.

– Rederne tjener penger. Bankene tjener penger. Og folka om bord tjener penger. Få opposisjonen med på å skrote hele meldinga og la oss heller betale en avgift på skatteseddelen, sa Tøllefsen og utløste varm applaus.

– Hvem som er far til kvotemeldinga? Det er jeg usikker på, svarte fiskeri- og sjømatminister Sivertsen utløste skoggerlatter i den fullsatte salen:

– Det er ikke første gang i historien at et barn langs kysten har ukjent far. Men denne regjeringa har altså båret barnet fram.

– På tross av dette forslaget er det også mange gode forslag i kvotemeldinga med gode intensjoner, la han til og vedgikk:

– Jeg forstår at prinsippet om at staten skal ha en kvotebeholdning og dermed blir aktør i fiskerinæringa, er prinsipielt utfordrende.

– SV-forslag bryter med prinsippene

– Er du selv egentlig for en slik statlig kvotebank? spør ABC Nyheter.

– Jeg står jo lojalt bak det som er regjeringas forslag i kvotemeldinga. Så registrerer jeg at det her og i mange andre sammenhenger er stor motstand mot det - og til dels også i Stortinget, svarer Geir-Inge Sivertsen.

– Hører jeg en undertone av at du ikke er veldig glad for dette forslaget?

– Du må selv legge dine egne tolkninger av hva jeg sier. Som sagt har regjeringa lagt fram kvotemeldinga, og den står selvfølgelig statsråden bak. Så er det partiene i Stortinget, inkludert Høyre, som forhåpentligvis lander et kompromiss.

SV vil i behandlingen av kvotemeldinga foreslå å avvikle de såkalte tilbuds- og bearbeidspliktene trålerrederiene har i forhold til mottakene på land, og samtidig ta kvotene fra trålerne og gi til kystflåten.

Det varslet SVs næringsplitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes i ABC Nyheter mandag.

– Hva sier du til det?

– Det bryter med prinsippene som også er nedfelt i kvotemeldinga, at kvotene ligger fast. Det vil overraske meg om Stortinget skulle lande på et sånt vedtak. Det ville gitt betydelig grad av uforutsigbarhet og usikkerhet om grunnlag, for finansiering med pant i kvotene, svarer fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen.

Personvernpolicy