Babcock-krisen i nord:

Luftambulansesjefen brukte EØS til beste for Babcock i Stortinget: Feil, sier retten

Video: Luftambulansetjenestens direktør stilte til høring i Stortinget.

90 ambulansepiloter vant fredag i Tingretten mot selskapet Babcock, som ikke tok med de ansatte da de vant anbudet om luftambulansetjenester. Helseforetakene var imot en virksomhetsoverdragelse som sikret de ansatte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det utløste mannskapskrise i luftambulansetjenesten i nord da Helseforetakenes selskap Luftambulansetjenesten utlyste anbudskonkurranse om luftambulansetjenester - uten at flygerne i selskapet som tapte oppdraget skulle få bli med over i det vinnende flyselskapet Babcock på betingelsene de hadde.

Lenge før Babock skulle overta tjenesten fra 1. juli 2019, på oppdrag av den offentlige oppdragsgiveren Luftambulansetjenesten, brøt deler av luftambulansetjenesten sammen fordi piloter i selskapet som drev tjenesten fra før, Lufttransport FW AS, sa opp og forsvant.

Også da Babcock overtok, oppsto det kriseliknende tilstander som førte til at Luftambulansetjenesten måtte innføre krisetiltak, blant annet ved hjelp av Forsvarets fly.

Nei, EØS-avtalen intet hinder

90 av pilotene i det opprinnelige selskapet gikk til sak med krav om å få beholde arbeid og betingelser etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og fredag falt dommen i Nordre Troms tingrett:

  • Deres rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Lufttransport FW AS er overført til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.
  • Pilotenes ansiennitet opparbeidet i Lufttransport FW AS videreføres.
  • Babcock Scandinavian AirAmbulance AS dømmes til å betale 744.658,41 kroner i saksomkostninger innen 2 uker fra forkynnelse av dommen.

Det pikante med denne dommen, er at den knuser argumentasjonen helseforetakenes selskap Luftambulansetjenesten brukte, også overfor Stortinget, med EØS-avtalen som argument for ikke å legge opp til virksomhetsoverdragelse i anbudskonkurransen de utlyste.