Babcock-krisen i nord:

Luftambulansesjefen brukte EØS til beste for Babcock i Stortinget: Feil, sier retten

Video: Luftambulansetjenestens direktør stilte til høring i Stortinget.

90 ambulansepiloter vant fredag i Tingretten mot selskapet Babcock, som ikke tok med de ansatte da de vant anbudet om luftambulansetjenester. Helseforetakene var imot en virksomhetsoverdragelse som sikret de ansatte.

Det utløste mannskapskrise i luftambulansetjenesten i nord da Helseforetakenes selskap Luftambulansetjenesten utlyste anbudskonkurranse om luftambulansetjenester - uten at flygerne i selskapet som tapte oppdraget skulle få bli med over i det vinnende flyselskapet Babcock på betingelsene de hadde.

Lenge før Babock skulle overta tjenesten fra 1. juli 2019, på oppdrag av den offentlige oppdragsgiveren Luftambulansetjenesten, brøt deler av luftambulansetjenesten sammen fordi piloter i selskapet som drev tjenesten fra før, Lufttransport FW AS, sa opp og forsvant.

Også da Babcock overtok, oppsto det kriseliknende tilstander som førte til at Luftambulansetjenesten måtte innføre krisetiltak, blant annet ved hjelp av Forsvarets fly.

Nei, EØS-avtalen intet hinder

90 av pilotene i det opprinnelige selskapet gikk til sak med krav om å få beholde arbeid og betingelser etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og fredag falt dommen i Nordre Troms tingrett:

  • Deres rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Lufttransport FW AS er overført til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.
  • Pilotenes ansiennitet opparbeidet i Lufttransport FW AS videreføres.
  • Babcock Scandinavian AirAmbulance AS dømmes til å betale 744.658,41 kroner i saksomkostninger innen 2 uker fra forkynnelse av dommen.

Det pikante med denne dommen, er at den knuser argumentasjonen helseforetakenes selskap Luftambulansetjenesten brukte, også overfor Stortinget, med EØS-avtalen som argument for ikke å legge opp til virksomhetsoverdragelse i anbudskonkurransen de utlyste.

En ikke ubetydelig EØS-risiko?

– Hva vi kunne ha gjort annerledes? Vi ville neppe innarbeidet virksomhetsoverdragelse med den juridiske usikkerheten som forelå, sa administrerende direktør Øyvind Juell til en høring Stortingets helse- og omsorgskomité avholdt 24. mai 2018 om Rødts forslag om å oppheve kontrakten med Babcock.

Med sine uttalelser som du kan se i videoen over, kan han ha villedet stortingspolitikerne i den heftige striden som oppsto om krisen i ambulansetjenesten.

Usikkerheten Juell påberopte seg, var at krav om virksomhetsoverdragelse kunne bryte med EØS-avtalen.

– Vi har vurdert virksomhetsoverdragelse. Juristene våre fraråder oss å ta det inn, fordi det kunne potensielt være i strid med EØS-avtalen, og det er en ikke ubetydelig risiko rettslig, sa Juell til Stortingets helse- og omsorgskomité.

Rødt-forslag ga jobb i Babcock

Mens direktør Øyvind Juell hevdet at virksomhetsoverdragelse ville vært en risikabel øvelse som følge av EU-retten, brukte tingretten flere dommer ved EU-domstolen til å begrunne at det riktige nettopp var å følge reglene for virksomhetsoverdragelse til beste for de ansatte.

I løpet av rettssaken kom det fram at det var Rødts forslag i Stortinget som fikk Babcock til å ombestemme seg og likevel ansette flygere fra Lufttransport FW, slik det framgår i domsslutningen:

«Babcock har opplyst at ansettelsene av flygerne i Lufttransport FW kom, nærmest som et politisk krav etter et representantforslagfra partiet Rødt fremsatt i mai 2018. Forslaget gikk ut på å annullere anbudet og gjenopprette kontrakten med Lufttransport FW. Seppola uttalte at det politiske presset medførte at de likevel ikke valgte å ansette de pilotene de hadde ansett kvalifisert og som kom fra andre selskap.»

Babcock har ifølge NTB ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

– Vi kommer også til å kontakte pilotene og drøfte situasjonen som har oppstått, men først og fremst må vi lese dommen, sier driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock til NTB.

LO-advokat: – Regjeringen misbrukte EØS

Sjefen for LOs juridiske kontor, Atle Johansen, er glad for tingrettens dom.

– I Babcok-saken sa H/Frp/V-regjeringen at oppdragsgiver ikke kunne stille krav om at de ansatte ble videreført til ny operatør på grunn av EØS-reglene.

Standpunktet var etter LO-advokatenes sin vurdering åpenbart feil, og Stortinget viser blant annet til utredningen fra LO-juridisk, skriver han i en kommentar.

– Opposisjonen på Stortinget var også svært sterkt kritisk til at regjeringen svekket luftambulanse-tjenesten ved ikke å stille krav om virksomhetsoverdragelse ved anbudet, men regjeringen lyttet ikke til kritikken, fortsetter han.

– Det er svært gledelig for pilotene at de vant fram i sitt søksmål, og pinlig for regjeringen, mener Atle Johansen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært