Moxnes fikk ingen Northconnect-garanti fra Tina Bru

Video: Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk ikke svaret han ønsket av Høyres Tina Bru under denne ukens spørretime. 

– Det er flertall på Stortinget mot utenlandskabelen Northconnect, men regjeringen har nå et tidsvindu til å banke gjennom konsesjon, advarer Bjørnar Moxnes.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har mulighet til å godkjenne det omstridte kabelprosjektet Northconnect fra Vestlandet til Skottland, trass i at et flertall på Stortinget nå er imot å gi en slik tillatelse.

Striden om NorthConnect

Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet landsstyre satte som betingelser for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke inkludert deres energibyrå Acer, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler.

«Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast.

De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen.

Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen.

NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie.

Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

Det ble klart etter at Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes i Stortingets spørretime onsdag ba om en garanti for at regjeringen ikke behandler Northconnects konsesjonssøknad før Stortinget har fått sagt sitt.

Svaret han fikk, kan du se i videoen over, eller lese lenger ned i saken.

Regjeringens høring om saken avsluttes 10. mars, mens Stortinget skal behandle flere forslag om å si nei til prosjektet 20. mars. I mellomtida kan ingenting hindre regjeringen å gi godkjenning dersom den ønsker det.

– Regjeringen har et tidsvindu nå som gjør at de kan trumfe gjennom Northconnect, sier Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

– Jeg ba om en garanti. Jeg fikk ikke en garanti. Stortinget har flertall mot Northconnect nå. Men regjeringen kan likevel hvis de vil, gi konsesjon, oppsummerer Moxnes.

Tina Bru ville ikke svare

– Regjeringen er i mindretall, men kan likevel bestemme seg for å gi Northconnect konsesjon, selv om stortingsflertallet er imot. Kan statsråden garantere at regjeringen ikke gir Northconnect konsesjon før Stortinget har behandlet saken og tatt sin beslutning? spurte Bjørnar Moxnes i spørretimen.

– Jeg kan ikke her og nå stå og avgjøre hvordan utfallet vil bli, men jeg kan betrygge representanten om at saken selvfølgelig vil få en grundig konsesjonsbehandling i mitt departement – også med tanke på avtalene som er inngått i Stortinget, og føringene som ligger der. Det ligger i bunnen, var svaret han fikk fra Tina Bru.

Avtalen inngått i Stortinget som Bru henviser til, dreier seg om en avtale mellom fem partier inngått i mars 2018, der også Ap og Frp åpnet for å godta Northconnect på visse betingelser, og den gang sikret flertall for det.

Bru forholder seg altså til en avtale det var flertall for i Stortinget, mens Frp og Ap nå har hoppet av og vil sette en stopper for konsesjonen til Northconnect.

Splittede Northconnect-motstandere

Olje- og energiministeren gikk deretter over til å utfordre Rødts syn på flere utenlandskabler, som Rødt er svært skeptisk til fordi det antas å gi høyere strømpriser og mer press på norsk natur.

Stortingets energi- og miljøkomite skal nå behandle forslag fra flere partier om å si nei til Northconnect. Sist ut var Frp, som fra å være for kabelprosjektet mens de satt i regjering, forandret seg til å bli ivrige motstandere som fremmet forslag mot, men insisterte på at alle andre motstandere måtte stemme for deres forslag hvis det skulle bli flertall mot.

Liknende signaler kom fra Arbeiderpartiet.

Deres energi- og miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide, som i sin tid valgte å overhøre kravet fra 119 Ap-ordførere, fire fylkesordførere, en rekke

fylkesårsmøter, LO og flere fagforbund om å si nei eller utsette behandlingen av norsk tilslutning til EUs tredje energipakke, inkludert tilsynsorganet ACER, har også kommet med forslag mot.

Også Barth Eide forutsetter at de andre partiene må stemme for Arbeiderpartiets versjon hvis det skal bli flertall for å stoppe Northconnect.

– Det er dessverre partipolitiske interesser ute og går. Vi må samle oss. Det dummeste er hvis Ap bare vil stemme for Aps forslag, Frp bare for Frps. Da får vi ikke flertall mot Northconnect, sier Bjørnar Moxnes.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært