Regjeringens bompengeavtale:

Oslo Høyre foreslår å kutte bompenger kun for elbiler

<p>Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H).</p>
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H). Foto: Ntb Scanpix

Det Ap-ledede byrådet i Oslo er tydelige på at de vil takke nei til regjeringens bompengepakke på 5,1 milliarder kroner. Oslo Høyre håper et elbil-kompromiss kan få dem til å snu i saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Like før jul sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo at det ikke er aktuelt for Oslo å takke ja til regjeringens forslag til bompengeavtale slik den står nå.

– Vi sier nei til tilbudet slik det er nå fordi vi frykter den vil øke biltrafikken kraftig. Vi ønsker å gjøre det motsatte, og jobber hardt for å få det til; redusere biltrafikken i Oslo for å få ned klimagassutslipp og lokal luftforurensning, sa Johansen til ABC Nyheter.

De fire største byene i Norge fikk 14. november tilsendt forslag til avtale basert på regjeringens bompengeforlik i august fra Samferdselsdepartementet og statsråd Jon Georg Dale. Et punkt var klinkende klart: Byene må takke ja til alle punktene i pakken, og kan ikke forhandle om enkelte punkter.

Regjeringen vil blant annet gi Oslo 2,55 milliarder kroner til å kutte i bompenger over 10 år, pluss 2,55 milliarder kroner ekstra til kollektivinvesteringer over ti år.

Se faktaboks for alle punktene i avtalen, som Oslo per nå sier nei til.

– Raymond sier nei til lavere bompenger og nei til bedre kollektivtilbud, det er ikke annet enn trist, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Dagsavisen.

Oslo Høyre kaller det «politisk selvskading» å takke nei til avtalen, fordi det svekker hovedstadens muligheter til å forbedre kollektivtilbudet. Nå håper imidlertid nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, at et elbil-kompromiss redder avtalen i land for Oslo.

Bakgrunn: Oslo vil ikke ha regjeringens bompengeavtale: – Den henger ikke på greip

Hovedpunktene i regjeringens forslag til bompengeavtale med Oslo:

  • Staten øker sitt økonomiske bidrag fra 50 til 66 prosent i to samferdselsprosjekter; Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen. Det er en forutsetning at halvparten av det økte tilskuddet mellom 50 og 66 prosent går til å redusere bompenger, og halvparten øremerkes på bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus etter lokal prioritering. I en tiårsperiode er tilskuddet beregnet til 5,1 milliarder kroner – 2,55 milliarder til bompengekutt, og 2,55 milliarder til kollektivtransport.
  • Lokale styringsmakter må til enhver tid oppnå det gjeldende nullvekstmålet, som per i dag innebærer at all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykling og gange. Bilbruken skal ikke øke.
  • Regjeringen innfører et årlig tilskudd på 300 millioner kroner til å redusere billettpriser. Oslo og Akershus kan få tildelt 50 millioner hver i 2020. Dette gjelder prosjekter som ikke allerede eksisterer i en bompengefinansiert bypakke.
  • Bompengeavtalen forutsetter en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent av investeringer på fylkeskommunal eller kommunale prosjekt i nye bypakker. Bompenger kan ikke finansiere denne egenandelen.
  • Oslo og Akershus får økt fleksibilitet for bruk av statlige midler på fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde innenfor byvekstavtalen.
  • Regjeringen stiller seg positive til at timesregelen utvides til tre timer for bompasseringer på ettermiddagen. Denne endringen vil bare bli innført deres lokale styresmakter ønsker det. Timesregelen gjør at du kun betaler bompenger én gang i timen, selv med flere passeringer.
  • Regjeringen åpner for å utvide innkrevingsperioden for bompenger på prosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst fra 15 til 20 år. Det er ikke igangsatt bygging for noen av de to prosjektene.

Mener avtalen åpner for elbil-fokus

I avtaleforslaget står det «Dersom fylkeskommunane takkar ja, er det ein føresetnad at halvparten av det auka tilskotet mellom 50 og 66 pst. skal øyremerkast reduserte bompengar og halvparten skal øyremerkast betre kollektivtilbod i Oslo og Akershus. Dette skal skje etter ei lokal prioritering.»

– Vi i Oslo Høyre foreslår at vi bør bruke pengene regjeringen øremerker til redusering av bompenger til å få ned bompengebelastningen for elbiler. Fordelen med det er at vi kan få midler fra regjeringen til en historiske kollektivsatsing samtidig som det kun er nullutslippsbiler som får lavere bompengebelastning. Det er dobbelt bra for miljøet, sier Eirik Lae Solberg (H) til ABC Nyheter.

Han påpeker at det er flere planlagte økninger i bompengetakstene for elbiler i Oslo de kommende årene, og at pengene fra regjeringens bompengepakke kan brukes til å stanse en prisøkning i bomringen for elbiler.

– Jeg har lest regjeringens tilbud til Oslo. Slik jeg tolker det er det ingenting som hindrer Oslo fra å bruke pengene øremerket til bompenger til å redusere bompengetakster kun for elbiler, sier Høyre-politikeren.

Han har ikke snakket med regjeringspolitikere i Samferdselsdepartementet om elbil-løsningen er en mulighet, men mener det ikke er noe i avtaleteksten som hindrer en slik løsning.

– Jeg er overrasket over at byrådsleder Raymond Johansen ikke allerede har undersøkt denne muligheten på statlig hold selv. Hvis byrådet vil dette, kan det være et tverrpolitisk felles standpunkt hvor Høyre støtter byrådet.

Byrådet vil undersøke elbil-muligheten nærmere

Raymond Johansen påpeker at regjeringspartiene skapte en regjeringskrise over bompengesaken midt under valgkampen sist høst.

– Hvis man ser tilbake på hva som var kjernen i hele krisen, var det altfor dyrt å kjøre gjennom bomringen. Det slår meg ikke som troende at det bare er elbiltakstene bompengeavtalen vil redusere. Jeg har aldri hørt den diskusjonen før, sier Johansen til ABC Nyheter, og legger til:

– Det vil overraske meg stort hvis det var hensikten til Frp å kutte bare i elbiltakstene da de prøvde å stanse lekkasjen til Bompengepartiet.

– Det står ingenting eksplisitt i avtaleforslaget om hvilke bompengetakster Oslo må redusere, bare at de må redusere bompenger. Hva tenker du om en mulig løsning hvor de 2,55 regjeringsmilliardene går til å få ned elbiltakstene i bomringen?

– Hvis avtalen åpner for det, er det selvfølgelig en mye mer interessant diskusjon enn det tolkningen vår har vært så langt – at alle bompenger må reduseres.

Byrådslederen lover nå å ta kontakt med regjeringen for å undersøke elbil-muligheten nærmere.

– Dette må jeg sjekke nærmere med regjeringen. Det vil jeg gjøre. Jeg diskuterer gjerne med Dale, og vil ta kontakt med Samferdselsdepartementet.

– Å takke nei går utover innbyggerne

ABC Nyheter har fredag vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å avklare hvorvidt deres forslag til bompengeavtale med Oslo åpner for at samtlige av de 2,55 milliardene øremerket bompengekutt går til å kutte takstene for elbiler.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) kan ikke gi entydige svar på nåværende tidspunkt.

– Regjeringen er opptatt av at bompengeavtalen skal gi et kutt i bompenger for folk flest. Det er ikke utarbeidet spesifikke kriterier for det økte tilskuddet, så hva som skal til for at kravet om redusert bompengebelastning skal være oppfylt – og dermed berettige tilskudd, vil vi måtte få komme tilbake til mer konkret, skriver Skjervold i en e-post til ABC Nyheter.

Lae Solberg i Høyre er imidlertid håpefull om at både byrådet og regjeringen går med på elbil-løsningen.

– Vi er selvfølgelig svært positive om Raymond Johansen er villig til å si ja til regjeringens bompengepakke og bruke pengene på å holde elbiltakstene lave, sier nestlederen i Oslo Høyre.

Forslaget til avtale inneholder muligheten til en historisk satsing på kollektivtransport for Oslo, ifølge Lae Solberg.

– Å takke nei til avtalen går bare utover innbyggerne i Oslo og omegn. De kunne fått et bedre kollektivtilbud som byrådslederen nå kanskje nekter dem. Pengene kunne redusert prisene på offentlig transport og gjort det mulig å forbedre T-banenettet i Oslo. Det er nesten så jeg ikke tror det er sant at byrådet seriøst vurderer å takke nei.

Personvernpolicy