Olje- og energiminister Sylvi Listhaug får kabelstriden NorthConnect i fleisen

NORTHCONNECT: Sylvi Listhaug (Frp) idet hun onsdag ble utnevnt til olje- og energiminister. Allerede torsdag kom hverdagen i form av NorthConnect-utfordringer fra Rødt og Senterpartiet.
NORTHCONNECT: Sylvi Listhaug (Frp) idet hun onsdag ble utnevnt til olje- og energiminister. Allerede torsdag kom hverdagen i form av NorthConnect-utfordringer fra Rødt og Senterpartiet. Foto: Nerijus Adomaitis / Reuters/NTB scanpix

Onsdag ble Sylvi Listhaug olje- og energiminister. Torsdag fikk hun to skriftlige spørsmål og ett forslag i Stortinget om å stoppe nye utenlandskabler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Striden om NorthConnect

Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som viktige konsekvenser av denne og de to statlige utenlandskablene som er under bygging (NordLink til Tyskland og NSN Link), ikke er utredet.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet landsstyre satte som forutsetning for å overlate suverenitet til EUs energilovverk kalt tredje energimarkedspakke, at alle utenlandskabler skal drives av Statnett, og at man skal høste erfaring med kablene som allerede er bygd eller under bygging, før det gis konsesjon til nye kabler.

«Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». slo landsstyret fast.

De to kablene de vil se virkningene av først, er NordLink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

Fempartiavtalen: Arbeiderpartiet, Frp, Høyre, MDG og Venstre inngikk 20. mars 2018 en avtale i Stortinget om betingelsene for å ta EUs 3. energimarkedspakke inn i EØS-avtalen.

Her er henvisningene om erfaringer med de to kablene som er under bygging, utelatt. «...det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye kabler kan etableres.», heter det i stedet i fempartiavtalen.

NVEs analyse: 10. desember 2019 la Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fram sin vurdering av NorthConnect. Den konkluderer med samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, og høyere strømpriser og nettleie.

Les mer om NorthConnect på deres hjemmesider.

– Frykter Listhaug industridød? spør Rødt-leder Bjørnar Moxnes retorisk idet han torsdag har sendt skriftlig spørsmål til den nybakte olje- og energiministeren:

«Kan den nye statsråden garantere at det ikke gis noe ja til North Connect før det finnes faktiske erfaringer fra de to påbegynte kablene til Tyskland og Storbritannia, erfaringer gjort når de er ferdig bygd og tatt i bruk?»

– Hvis Listhaug sier ja til NorthConnect, som hun har på sitt bord, blir industrien og folk flest taperne. Kraftbransjen blir vinneren. De kraftforedlende bedriftene er ryggraden i norsk industri, eksporterer for over 100 milliarder i året og sikrer sysselsetting og bosetting landet rundt, sier Moxnes til ABC Nyheter.

Senterpartiet og Frp

Samtidig ber Senterpartiets Ole André Myhrvold om skriftlig svar fra Listhaug på følgende:

«Er statsråden enig med Limis påstand om at det er norske forbrukere som vil få regningen i form av høyere strømpriser dersom NorthConnect bygges, og vil statsråden ta initiativ til å stanse behandlingen av konsesjonssøknaden fra NorthConnect?»

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi slo i VG 10. desember fast at partiet er imot NorthConnect:

– Vi skal ikke sponse Europa med billig kraft.

Kroken på døra etter 100 år?

NorthConnect er som kjent en ny kabelforbindelse mellom Vestlandet og Skottland, som det er søkt om konsesjon for. Den søknaden ligger på Listhaugs bord.

Det er stor uenighet mellom tilhengerne av kabelen som mener det vil gi norske kraftselskaper gode inntekter samtidig som det støtter kampen mot klimaendringer. For kabelen kan sikre Skottland norsk vannkraft i perioder deres vindkraftverk ikke har vind nok i rotorene.

Motstanderne påpeker, som en analyse fra NVE bekrefter, at kabelen vil føre til høyere strømpriser i Norge.

Og det kan ifølge Rødt-Moxnes ramme folk flest og norsk industri:

– Den kraftforedlende industrien finnes ene og alene fordi den har fått billig strøm fra ren og fornybar vannkraft i over 100 år. Hele denne industrien kan få kroken på døra hvis markedet får påføre kalde Norge, høyt mot nord, dyrere strøm, sier han.

Snudd om CO2 ?

Som om ikke spørsmålene er nok, fremmet Senterpartiet ved Stortingets åpning

torsdag et forslag om å stoppe utenlandskabler som vil føre til høyere strømpriser i Norge.

Også SVs Lars Haltbrekken utfordrer den ferske olje- og energiministeren:

«16. mai 2011 sier nåværende olje- og energiminister Sylvi Listhaug følgende til VG: "Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter". Tok statsråden feil den gangen?» spør han skriftlig.

Personvernpolicy