Leder globalt naturvernmøte - hindret naturvernvedtak i Stortinget

Video: – Norge går feil vei i bevaring av naturen.

Tirsdag åpnet Ola Elvestuen (V) det internasjonale stormøtet som skal berge naturen globalt. 6. juni stemte partiet hans ned forslag om å styrke naturvernet ved utbyggingssaker i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpnet tirsdag Trondheimskonferansen som samler 450 politikere og eksperter som denne uka skal gi et viktig innspill for å stoppe en av klodens store kriser:

At 1 million arter ifølge FNs naturpanel står i fare for å bli utryddet.

Heller ikke Norge har fullt ut oppfylt forpliktelsene som ble inngått da verdens land på et møte i Japan i 2010 ble enige om en handlingsplan i FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

– Møtene i Trondheim blir et viktig steg på veien mot rammeverket for å ta vare på natur, som skal vedtas i Kina neste høst, sa Elvestuen til ABC Nyheter mandag.

Men hva med Norge selv?

6. juni stemte Elvestuens parti Venstre i Stortinget mot et forslag fra MDG, støttet av SV og Rødt, om å styrke naturvernhensynet i utbyggingssaker.

Nei til bit-for-bit-utbygging - eller?

– Det er flott at Norge vil ta en lederrolle internasjonalt. Men er vi flinke nok hjemme? spør generalsekretær Christian Steel i organisasjonen Sabima, som arbeider for å bevare naturens mangfold.

Han mener det ikke stemmer når Elvestuen sier at det står bra til her til lands. Derfor støtter han forslaget fra MDG, SV og Rødt, om få regjeringen til å styrke naturvernhensyn i utbyggingssaker gjennom å:

  • Styrke Fylkesmannens myndighet og kapasitet til veiledning og tilsyn med kommunen
  • Gjennomgå lovene som regulerer utbygging og arealinngrep, og foreslå endringer for å sikre en mer helhetlig forvaltning og forhindre en bit-for-bit-nedbygging
  • Sette av midler til klima- og miljørådgivere i kommunene.

«Hullene i norsk naturpolitikk sparkles og skjønnmales», heter det på Sabimas hjemmeside.

– At Venstre kan leve med det

Verken Venstre, de øvrige regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet gikk for forslaget i Stortinget om styrket naturvern, som bare fikk ni stemmer. Når det gjelder Elvestuens eget parti, er Steel skeptisk:

– Jeg skulle ønske at Venstre hadde stemt for disse forslagene. Nå er det vanlig at regjeringspartier stemmer ned opposisjonens forslag når de selv har fremmet forslag, påpeker Steel overfor ABC Nyheter, og fortsetter:

– Det virkelig skuffende er at regjeringen ikke selv fremmer solide, konkrete planer. Deres plan for pollinerende insekter er ikke klar nok.

– Når det gjelder det viktigste i naturvern, arealplanarbeid, har Elvestuen flere ganger sagt at han er uenig i at regjeringen har flyttet arealforvaltninga ut av Klima- og miljødepartementet og over til Monica Mælands kommunal- og moderniseringsdepartement, sier Christian Steel og slår fast:

– Jeg er forundret over at Venstre kan leve med at Klima- og miljødepartementet har mistet kontrollen med det aller viktigste temaet for naturens mangfold.

Vil ha naturvern-sjekk av Norge

Christian Steel mener det er en pikant sak at Ola Elvestuen i sitt åpningsinnlegg på Trondheimskonferansen tirsdag sa at det må bli bedre måter å følge opp at landene gjør det de har sagt.

– Det er jeg enig i. Foreløpig finnes det faktisk en mekanisme for landgjennomgang i CBD-systemet, påpeker han (CBD er den engelske forkortelsen for FN-konvensjonen om biologisk mangfold).

Det betyr ifølge Steel at land kan stille seg til disposisjon for en gjennomgang av eksperter og byråkrater fra andre land, for å sjekke hva slags forvaltningssystemer man har og hvordan det går med målene.

– Det er bra at Norge har vært en ivrig pådriver for denne landgjennomgangsmekanismen. Norge har blant annet også vært konkret med på å evaluere selveste India – verdens nest mest folkerike land.

– Men Norge har ikke stilt seg til disposisjon for å bli gjennomgått selv! utbryter generalsekretæren.

– Dette er jo ganske utrolig og temmelig pinlig, spør du meg. Vi har gjentatte ganger oppfordret norske myndigheter om å gjøre det, men så langt har intet skjedd, sier Christian Steel.

ABC Nyheter har bedt om kommentar fra Ola Elvestuen på hvorfor Venstre stemte mot naturvernforslaget i Stortinget, og om regjeringen kan tenke seg å be om en landgjennomgang av sin naturvernpolitikk.