Krisemøte for verdens natur i Trondheim: – En katastrofal utvikling

Video: Sabima om FNs rapport:– Norge går feil vei i bevaring av naturen.

Hundrevis av verdens viktigste aktører møtes i Trondheim denne uka for å stake ut en «Parisavtale» for jordas utryddingstruede natur. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I mai la FNs naturpanel fram en rapport som ifølge eksperter viser «vanvittig skremmende tall» for tap av arter og økosystemer.

1 million arter i verden står i fare for utryddelse ifølge rapporten fra FN-panelet IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Mellomstatlig plattform for biologisk mangfold og økosystem-tjenester).

Neste høst skal verden prøve å stramme opp regelverket for bevaring av naturens mangfold på et partsmøte i FN-konvensjonen om biologisk mangfold i Kina.

På veien dit samles 450 forhandlere og eksperter fra 120 land 2. juli og ut uka i Trondheim, for å bane veien for viktige avgjørelser for naturen på FN-møtet i 2020.

– I tillegg har jeg et høynivåmøte med ministre fra 12 sentrale land. Møtene i Trondheim blir et viktig steg på veien mot rammeverket for å ta vare på natur, som skal vedtas i Kina neste høst.

Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til ABC Nyheter forut for den niende og kanskje viktigste Trondheimsfkonferansen.

– En katastrofal utvikling

AVGJØRENDE: Ikke nok med klimaendringene. Neste år må en sterkere avtale på plass for å berge verdens natur, mener Ola Elvestuen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
AVGJØRENDE: Ikke nok med klimaendringene. Neste år må en sterkere avtale på plass for å berge verdens natur, mener Ola Elvestuen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Natur-møtet i Kina neste år blir sammenliknet i betydning med den viktige Parisavtalen om klima som ble vedtatt i 2016.

– Temaene i Trondheim henger nøye sammen med FNs høynivåmøte om klima i september. For klima og natur henger nøye sammen. Klimaendringer truer arter og biologisk mangfold. Samtidig er det å ta vare på natur viktig for å binde karbon og bremse oppvarmingen, sier Elvestuen.

– Hvor alvorlig ser du nedgangen i naturens mangfold globalt sammenliknet med klimakrisen?

– De henger sammen, og det er en katastrofal utvikling. Vi må ta en lederrolle i verdens tre kriser: Klima, natur og forurensning plast i havet, sier Elvestuen.

– Det er helt avgjørende at vi får et sterkt rammeverk på plass i Kina neste år for å snu en veldig negativ utvikling for natur i verden. Trondheimskonferansen er et viktig steg og en nødvendig møteplass før toppmøtet i Kina, legger han til.

Det er Miljødirektoratet som er vertskap for Trondheimskonferansen.

Vindkraft, klima og natur

– Er striden om vindkraftverk i Norge eksempel på dilemmaene verden står overfor i kampen mot global oppvarming samtidig som man skal ta vare på natur?

– Vindkraft er nå blitt lønnsom. Det vil alltid være enkeltvurderinger hvorvidt enkeltprosjekter skal igangsettes, der naturverdien må veies opp mot tilgangen på fornybar kraft, svarer Elvestuen.

– Akkurat nå er det ingen nye vindkraftkonsesjoner under behandling. Vi avventer innføringen av NVEs forslag til nasjonal ramme for hvor vi vil kunne bygge vindkraftverk, som er ute på høring, legger han til.

– Men det skjer jo lenge etter at det er gitt mange konsesjoner til vindkraftverk uten det grunnlaget for beslutning?

– Ja. Og mange av konsesjonene er gitt av tidligere regjeringer, sier statsråden til det.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har tidligere påpekt at nasjonal ramme for vindkraft , som er på høring frem til 1. oktober, ikke må ses på som en utbyggingsplan.

FNs naturpanel (IPBES) mener tapet av natur på grunn av arealendringer er en større trussel mot verden enn klimaendringene.

Dette er forpliktelsen fra før:

FN-konvensjonen om biologisk mangfold oppnådde i 2010 en av FN-systemets få seire da forhandlerne klarte å komme fram til en avtale om vern og bærekraftig bruk av naturen på et møte i Nagoya i Aichi fylke i Japan.

– En seier for FN-systemet, sa daværende miljøvernminister Erik Solheim (SV) til ABC Nyheter, som var eneste norske avis som dekket det FN-toppmøtet.

– Hvordan har Norge selv oppfylt vedtakene i Aichi-erklæringen av 2010 om bevaring av naturens mangfold?

– Vi rapporterte i januar om vår oppfylling. Tilstanden for natur i Norge er god, selv om den store trusselen er klimaendringer. Særlig slår klimaendringene i nord inn tidlig, svarer Ola Elvestuen nå.

– Er Norges forpliktelser oppfylt?

– Tilstanden for norsk natur er god. Men vi jobber fortsatt med prosentmålene. Vi la fram 29 nye reservater for vern av skog forrige uke og jeg skal legge fram sak om marine verneområder neste år. Det handler ikke bare om verneområder, men også om helhetlig forvaltning for all natur. Og vi har jo gått foran med forvaltningsplaner for havområdene, sier Elvestuen.

«I Norge går naturverdier tapt blant annet som følge av arealbruksendringer. Både arter og leveområder er under press som følge av for eksempel veibygging, næringsbygg og boliger. Spredning av fremmede arter har vi ikke full kontroll over. I tillegg er klimaendringene en trussel mot naturmangfoldet, gjennom at både planter og dyr vil få endrede levevilkår.», oppsummerer departementet på sin hjemmeside.

Les mer om biologisk mangfold og Trondheimskonferansen hos Klima- og miljødepartementet