Meny

MDG-Une gikk glipp av klima-mistillitsforslag mot regjeringen

MDGs vararepresentant Per Espen Stoknes fremmet mandag mistillitsforslag mot regjeringen - på grunn av dens manglende oppfylling av Stortingets klimaforlik.

Dette er klimaforliket:

I Klimaforliket vedtok H, KrF, V, Ap, Sp og SV i 2012 at det er rimelig å ta 2/3 av klimamålsettingen innenlands.

Realistisk? Ifølge Klimaforliket er det «realistiske målet» for innenlandske utslippskutt kryptisk forklart slik: 15-17 prosent lavere i forhold til anslåtte utslipp i 2020 i referansebanen i Nasjonalbudsjettet for 2007.

Det betydde at norske utslipp skulle ligge på 42-44 millioner tonn i 2020.

Skog: I ettertid er det regnet inn resultat av skogtiltak med 3 millioner tonn og andre justeringer, slik at klimaforliket nå regnes med å innebære norske utslipp på 48,6 millioner tonn. Heller ikke dette blir oppfylt.

Stort gap: I 2017 ble det sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 2,4 prosent fra 1990.

MDGs faste representant Une Aina Bastholm som varslet at hun ville erklære sin mistillit, var nemlig sykmeldt.

– Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013, har den klart å kutte én million tonn CO2. På bare to år må regjeringen altså klare å kutte tre ganger så mye for å klare å oppfylle Stortingets vedtak, oppsummerte Stoknes.

Han påpekte at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 legger opp til å bryte Stortingets klimaforlik som alle partier unntatt Frp var med på i 2012. Rødt satt ikke på Stortinget den gang. At pilene ikke peker i retning oppfyllelse har statsminister Erna Solberg forlengst erkjent.

– Jeg har ikke tillit til en regjering som i fem år har snakket om grønt og nyskapende, som har hatt muligheten til å iverksette de nødvendige tiltakene for å nå 2020-målene, som vet at det haster, og som likevel prioriterer kvotekjøp og skattekutt til de rikeste fremfor reelle klimakutt til oss alle, sa Stoknes.

– Og vi sliter med å forstå at Ap, SV, Sp, og KrF velger å frede en slik regjering, la han til.

Allerede i 2012 slo Frp-leder Siv Jensen fast at de andre partiene aldri ville oppfylle klimaforliket.

Rødgrønn splittelse om utslipps-budsjetter

MDG fremmet også et annet forslag i dag sammen med Ap, Rødt og SV:

«Norges statsbudsjett fra og med statsbudsjettet for 2020 skal lages og fremmes med sektorvise utslippsbudsjetter, med tiltaksliste og forventet klimaeffekt. Oversikten skal vise hvordan norske utslippskutt for å nå minst 40 % reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, skal skje i Norge.»

– Det hviler nå et tungt ansvar på KrF og Sp, sa Stoknes.

Med disse to partienes støtte blir det flertall for forslaget.

– Dersom forslaget vårt får flertall, er det revolusjonerende for norsk klimapolitikk. Da slår vi endelig fast at vi skal ta ansvar for klimaet her i Norge, ikke kjøpe oss fri i utlandet. Og vi hindrer at regjeringen kan spille med skjulte kort i klimapolitikken - regjeringen blir nødt til å vise hvilken effekt på klimaet politikken deres har, sa Stoknes.

Men Senterpartiet vil stemme mot forslaget, får ABC Nyheter bekreftet.

Stoknes var for øvrig representanten som har avholdt tidenes klima-stunt i Stortinget.

– Vi er skeptiske til hvordan et slikt klimabudsjett vil fungere, særlig delt opp på sektorer. Vi er redd det ikke vil ta nok hensyn til forskjellen på fossile og biologiske klimautslipp, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til ABC Nyheter.

Angrep MDG for oljepolitikken

Ingen kommenterte mistillitsforslaget i ordskiftet etter at MDG-representanten hadde hatt ordet.

Derimot angrep Høyres Aleksander Stokkebø (H) og Terje Halleland (Frp) MDGs ønske å avslutte investeringer i nye olje- og gassfelt.

– MDG har glemt hvordan Norge ble Lykkelandet. De forsyner seg av Oljefondet men vil legge ned næringa. Hvordan skal en økning av skattenivået med 46 milliarder og nedlegging av vår største næring føre til flere arbeidsplasser i dette landet? spurte Stokkebø.

Stoknes slo fast at grønne avgifter skal brukes til grønn verdiskaping.

– Regjeringen har vært med på å dra ned grønne skatters andel av BNP. Vi vil redusere arbeidsgiveravgiften med 5 milliarder, gir mer til ENOVA og vil skape flere arbeidsplasser, sa han.

Stokkebø repliserte at regjeringen har bidratt mer enn noensinne til miljøteknologi.

Det hører med til historien at Høyres daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde mer tro på EU enn Stortinget i klimapolitikken.

Populært