Ny dansk etterretningsrapport:

Ny russisk kampflybase operativ i 2020

<p>Russisk personell på flybasen Nagurskoye på Frans Josefs land, fotografert i mars 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin</p>
Russisk personell på flybasen Nagurskoye på Frans Josefs land, fotografert i mars 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Russland bygger nå verdens nordligste base for kampfly. Når den trolig står ferdig neste år vil den kunne ta imot de aller største transport-, bombe- og anti-ubåtfly.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nye og oppgraderte kampflybasen på Nagurskoye på Frans Josefs land, vil bli en hjørnesten i en fremskutt forsvarslinje i havområdet mellom Nordishavet, Karahavet, Barentshavet og Nordpolen.

Nagurskoye Foto: Googlemap
Nagurskoye Foto: Googlemap

Basens beliggenhet er om lag 1.000 kilometer fra Nordpolen, 275 kilometer fra Svalbard-øyene og 700 kilometer fra Longyearbyen.

Det militære anlegget på Nagurskoye ble bygget allerede på 1950-tallet, beregnet som base for sovjetiske bombefly med lang rekkevidde for blant annet å kunne nå USA.

Les også: – NATO vurderer opprustning nær Russlands grenser

Nye satellittbilder

Satellittfotografier fra september 2015 viste en ny base uten pansrede kjøretøy eller luftvern.

Arbeidet med å bygge den nye landingsbanen på Nagurskoye-basen startet i 2017. Nye satellittbilder viser at rullebanen på Frans Josefs land forlenges fra 2500 meter til 3500 meter.

Nå er russerne i ferd med å ferdigstille den strategisk viktige kampflybasen. Ifølge dansk etterretning er det sannsynlig at det toppmoderne og fremskutte militæranlegget vil være operativt i 2020.

Det går frem av den nye rapporten fra Forsvarets Efterretningstjenest, som ble publisert 29. november i år. Ifølge dansk etterretning er Russland i ferd med å konsolidere sin posisjon i Arktis, hvor flere stormakter, deriblant Kina og USA posisjoner seg.

Les også: Russland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis

Frykter overraskende presisjonsangrep med kryssermissiler

I mai 2018 erklærte den russiske marinen at en av dens atomdrevne ubåter gjennomførte en vellykket test av fire interkontinentale ballistiske missiler fra Kvitsjøen sør for Kola-halvøya. NTB Scanpix/AP.
I mai 2018 erklærte den russiske marinen at en av dens atomdrevne ubåter gjennomførte en vellykket test av fire interkontinentale ballistiske missiler fra Kvitsjøen sør for Kola-halvøya. NTB Scanpix/AP.

«Russland oppfatter sin lange arktiske kyst som den mest sårbare flanke overfor et overraskende amerikansk presisjonsangrep med kryssermissiler,» heter det i rapporten. Basen kan både brukes til defensive og offensive operasjoner.

Statsminister Erna Solberg kommenterer deler av den nye rapporten slik:

– For oss faller dette inn i bildet av et Russland som har styrket seg militært, også i nordområdene, som er raskere, mer mobilt, har mer utstyr og større kapasiteter . Vi må sørge for at vi har et forsvar, som sammen med vår alliansetilhørighet, er godt nok til å avskrekke, sier Erna Solberg til TV 2, som først omtalte den danske etterretningsrapporten onsdag.

Les også: USA oppfordrer Danmark til å kjøpe flere kampfly

Stor militærstrategisk betydning

Nagurskoye regnes som Russlands nordligste grensevaktstasjon og ligger på øya Alexandraland i Frans Josefs land. Nagurskoye er øyas eneste bebodde sted, og består av en forlegning, lagerhus, garasjer, en flyplass og en mindre trekirke.

Når den nye kampflybasen er intakt vil den få stor militærstrategisk betydning. Den vil blant annet gi Russland et luftmilitært fotfeste nær Nordpolen.

Ifølge den danske etterretningsrapporten anser russerne sine militære installasjoner og våpensystemer som sensitive for et eventuelt amerikansk angrep.

Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det er denne trusselen som Russland nå vil forsøke å minimere.

«En stor del av kapasiteten til gjengjeldelse er forankret i Nordflåtens ballistiske missilubåter på Kolahalvøya. (...) I en krise vil basen bidra til at Rusland vil kunne etablere kontroll med sjø- og luftmilitære domener i området langt utenfor de territoriale grenser», skriver Forsvarets Efterretningstjeneste.

Advarer mot kortere varslingstid ved angrep på Grønland

Danmark er spesielt bekymret for sikkerheten på Grønland. Med lufttankning vil flyenes rekkevidde og operasjonstid kunne forlenges markant. Varslingstiden for et eventuelt russisk angrep vil dermed bli kortere og bidra til økt sårbarhet, sett med danske øyne.

«Fra basen vil russiske fly med kort varsel samtidig kunne nå det nordøstligste Grønland, og med langtrekkende raketter eller anvendelse av tanking i luften også ha evnen til å kunne angripe Thulebasen,» advarer dansk etterretning.

Les også: Issmelting i Arktis har gitt Russland fem nye øyer

Det regnes som sannsynlig at Russlands bekymring er særlig rettet mot NATO, som de siste årene har økt sin tilstedeværelse i de nordområdene. Dette tolkes av russerne som en fremtidig trussel mot Russlands strategiske og militære evne i Arktis, samt forsvaret av landets nordlige flanke.

Samtidig peker rapporten på at det økende spenningsnivået mellom Russland og Vesten har resultert i at USA og NATO igjen fokuserer på militær styrke og tilstedeværelse i Nordatlanten. Denne utfordringen ønsker Russland å svare på.

«Forhindre forsterkninger fra USA til Nord-Norge»

«Formålet er å sikre de maritime forbindelseslinjer mellom Nord-Amerika og Europa dersom det skulle oppstå en eskalerende krise med Russland.» Dette gjelder spesielt farvannet mellom Grønland, Island, Færøyene og Storbritannia, også kalt GIUK-gapet i militær sammenheng.

Begrepet oppsto under 2. verdenskrig. GIUK-gapet var også strategisk viktig under den kalde krigen da det avgrenset hvor sovjetiske flåtestyrker fra Nordflåten kunne bryte ut i Atlanterhavet fra sin hjemmebase på Kolahalvøya.

VIDEO: Russisk jagerfly eskorterer amerikansk etterretningsfly

«For Russland er GIUK-gapet avgjørende for å kunne forhindre, eller som minimum, forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge og tett på Russlands arktiske grenser. (....) Vestlige flåteaktiviteter gjennom GIUK-gapet og i retning av Norge vil hurtig kunne utfordre Russlands lokale militære overlegenhet i Arktis og true landets strategiske kapasiteter på Kolahalvøya», skriver Forsvarets Efterretningstjeneste.

Forsvarssjefen: – Bedre tilstedeværelse i nordområdene

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har flere ganger pekt på Russland som den største sikkerhetstrusselen for Norge. Da han fikk oppdraget med å levere inn sitt fagmilitære innspill tidligere i år, viste han til hovedlinjene i forsvaret av Norge.

Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det første er at vi må styrke Forsvaret, slik at vi kan ha en bedre og relevant tilstedeværelse i nordområdene. Det ligger først og fremst på maritim side, men også på landsiden. Og så trenger vi styrket evne til å bidra på en troverdig måte i NATO. Vi må ta vår del av styrkingen av det kollektive forsvaret. Der trenger vi spesielt å styrke landsiden, men også sjøsiden, uttalte Bruun-Hanssen.

– Vi er nødt til å hevde vår suverenitet

I mai uttalte den danske forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen (V) at Danmark må utplassere jagerfly på baser på Grønland dersom Russland krenker luftrommet på øya.

I løpet av kort tid vil Grønland være innenfor rekkevidden av russiske jagerfly når russerne etablerer baser øst for Svalbard. med tankfly for lufttanking. I dag har ikke Danmark noen beredskap for å avvise russiske fly på Grønland.

– Vi kan ikke tolerere krenkelser av det danske territories luftrom. Vi er nødt til å hevde vår suverenitet, sa Claus Hjort Frederiksen til avisa Berlingske Tidende.

Frederiksen viste til at Danmark ikke kan akseptere krenkelser av luftrommet over Grønland, på samme måte som de heller ikke tolererer det over Danmark eller i Østersjøen.

Et etablering av jagerfly på Grønland vil, ifølge avisen, koste Danmark dyrt. Danske F-16-fly har siden 2013 vært på vingene 184 ganger for avskjære russiske fly som har vært på vei mot dansk luftrom.

Les også: E-tjenesten: Offensivt Russland gir ny normalsituasjon i nord

VIDEO: Russiske ubåter viser muskler i nord

Personvernpolicy